CATCH_MR – Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah

 

PROGRAM INTERREG IV C – mednarodni (transnacionalni) projekt


 KRATEK POVZETEK PROJEKTA - Initiates file downloadNEWSLETTER

Cilj projekta je izboljšati kakovost življenja in konkurenčnost metropolitanskih regij. Ključna strategija za doseganje tega cilja je krepitev učinkovitih in okolju prijaznih storitev potniškega prometa med metropolo in njenim zaledjem v regiji. Projekt bo predstavil dobre prakse na področju razvoja rabe tal in prometa v sodelujočih metropolitanskih regijah ter preučil možnost njihovega prenosa v druge regije.

Učinkovit, zanesljiv in trajnostni promet je eden od najpomembnejših predpogojev za gospodarsko rast. To še posebej velja za metropolitanske regije kot gonilne sile razvoja. Metropolitanske regije so središčna vozlišča za lokalni, regionalni in mednarodni promet in se soočajo z nenehnim naraščanjem njegovega obsega. Metropolitanske regije se srečujejo z velikimi izzivi glede organizacije prometne infrastrukture in storitev. Poleg finančnih zahtev morajo pri njihovem urejanju upoštevati še demografske spremembe, varovanje okolja in podnebne spremembe. Učenje na primerih dobrih praks lahko tako veliko pomaga pri razreševanju podobnih prihodnjih izzivov v Evropi.

Sodelavci projekta CATCH_MR organizirajo izmenjavanje izkušenj med metropolitanskimi regijami ter zagotavljajo informacije in ugotovitve na naslednjih medsebojno povezanih področjih:

 zmanjšanje povpraševanja po prometu, zlasti z boljšo integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja,

 spreminjanje načina prevoza, posebej z izboljševanjem privlačnosti lokalnega javnega prometa,

 povečevanje rabe učinkovitih in nizkoizpustnih tehnologij v osebnem in javnem prometu. Sodelavci pri svojih aktivnostih zasledujejo integrirani pristop, ki preučuje naslednja področja:

 širjenje urbanih območij (urban sprawl) in razvijanje načrtovalskih orodij za njegovo omejevanje,

 povečevanje privlačnosti lokalnega javnega prometa z izboljšanjem njegovega delovanja,

 promoviranje intenzivne rabe obnovljivih virov energije v potniškem prometu s pomočjo dostopnih tehnologij in izgrajevanje potrebne infrastrukture,

 okrepljeno sodelovanje med metropolami in regijami pri skupnem načrtovanju.

 

PARTNERJI V PROJEKTU

LP – Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg, Nemčija (koordinator)

PP2 – Municipality of the City of Budapest, Madžarska

PP3 – Budapest Transport Association Co., Madžarska

PP4 – City of Oslo, Department for Environmental Affairs and Transport, Norveška

PP5 – Akershus County Council, Department of Regional Development, Norveška

PP6 – Vienna City Administration, Municipal Department 18, Avstrija

PP7 – Government of Lower Austria, Department for Spatial Planning and Regional Policy, Avstrija

PP8 – Province of Rome, Italija

PP9 – BIC Lazio SpA – Enterprise Europe Network, Italija

PP10 – The Göteborg Region Association of Local Authorities, Švedska

PP11 – Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region, Slovenija

PP12 – Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenija

 

FINANCIRANJE

Vrednost celotnega projekta: 2.004.601,96 €

Vrednost projekta za RRA LUR: 108.310,00 €

Od tega:

 85 % sofinancira EU - 92.063,50 €

 10 % sofinanciranje SVLR - 10.831,00 €

 5 % lastna udeležba – 5.415,50 €

 

ČASOVNI OKVIR PROJEKTA

1.1.2010 – 31.12.2012

 

Initiates file downloadNewsletter

 

KONTAKTNA OSEBA: Katja Butina

 

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN PROJEKTA: http://www.catch-mr.eu/

 

 

11.03.2015

Interaktivna delavnica »ENERGETIKA in MEDOBČINSKO SODELOVANJE«

Finančna perspektiva 2014–2020 prinaša številne priložnosti za izvedbo projektov s področja...

09.03.2015

Podjetno v svet podjetništva – kalilnica idej

Na Ljubljanskem gradu se je predstavilo 120 mladih podjetnikov iz vse Slovenije

06.03.2015

V Občini Domžale so spoznavali možnosti za razvoj kraja, ki ga vodi skupnost

V sredo, 4. marca 2015, je v organizaciji RRA LUR in Občine Domžale v občinski sejni sobi potekala...