Logo Alpine Space Creative companies

Mobilna aplikacija »A do B: LJ«

"A do B: LJ" je prejela glavno nagrado Brumen Bienala vidnih sporočil Slovenije v kategoriji "Spletne in mobilne aplikacije" za leto 2013.

Vsi smo se že znašli v poziciji, ko smo se vprašali, kako bi najhitreje prišli na drugi konec mesta. Če v vprašanje dodamo še pogoj, da želim potovati na kar se da trajnosten način, potem se znajdemo pred izzivom, ki so ga reševali in odlično rešili Sabina Bakula, Urška Kadunc, Urša Kisovec, Anja Kozlan in Sebastian Žetko.
 
Zasnovana rešitev – nova mobilna aplikacija – je nastala pod mentorstvom Petre Černe Oven in Barbare Predan na kreativnem taboru storitvenega in informacijskega oblikovanja: »Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso«, v organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in društva Pekinpah, v okviru EU projekta CCAlps. Na podlagi odličnih odzivov s strani strokovne in laične javnosti, se je Regionalni center kreativne ekonomije odločili za implementacijo nove mobilne aplikacije. K razvoju aplikacije so povabili vrhunski Mac/iOS razvojni studio Guerrilla Code (Matej Bukovinski in Luka Penger), za odlično oblikovanje mobilne aplikacije pa je poskrbel absolvent oblikovanja vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in obikovanje, Sebastian Žetko.
 
Mobilna aplikacija »A do B: LJ« je prva aplikacija, ki na enem mestu ponuja tri načine trajnostnega potovanja po Ljubljani: kolo - BicikeLJ, avtobus - Ljubljanski potniški promet, ter hojo.
 
Pilotna verzija je razvita za platformo iOS.

Mobilna aplikacija je bila predstavljena tudi na oddaji Radia Slovenija Varčujemo s Prvim.

Slovenski udeleženec o Kreativnem kampu Ticino

Udeleženci tridnevne delavnice Interaktivnega pripovedovanja zgodb in novih narativnih formatov so v idiličnem okolju švicarskega Locarna spoznavali skrivnosti transmedijskih projektov s pomočjo treh odličnih mentorjev iz Berlina, Pariza in Los Angelesa. Dogodek v okviru EU projekta CC Alps je organizirala SUPSI, Univerza za uporabno znanost in umetnost italijanskega kantona v Švici.

Ni slučaj, da so delavnico umestili v isti termin kot Filmski festival Locarno, ki se po pomembnosti umešča neposredno za naslovitejšo evropsko trojico festivalov v Berlinu, Benetkah in Cannesu. Kot je poudaril Primož Mahne, slovenski udeleženec delavnice, je podobno kot pri filmu, tudi pri transmedijskih projektih najpomembnejša zgodba: "Mentorji so nam skušali vcepiti v glavo, da preden pričneš razmišljati o platformah, mobilnih aplikacijah, spletnih mestih in drugih tehnoloških rešitvah, ti mora biti jasna zgodba, o čem govori in zakaj jo želiš povedati. Zato smo največ časa porabili za t.i. "elevator pitch", samo esenco projekta, ki smo ga prijavili na delavnico in nato tri dni razvijali s s pomočjo mentorjev ter pripravljali na zaključno dejanje, predstavitev "potencialnim" investitorjem na dogodku v mestni hiši. Kreativni kamp Ticino je vsekakor delavnica, ki mi je odprla vrata v drugačen način razmišljanja kot sem ga vajen pri vsakdanjem delu in odličen izlet onkraj cone udobja."

Video z delavnice in povzetki projektov so na voljo na tej povezavi.  Foto: Matthias Jungwirth

Predstavitev slovenskega storitvenega oblikovanja v Bruslju

Po velikem uspehu prvih evropskih regionalnih dnevov oblikovanja »Design Days 2012« in velikem zanimanju za dogodek po vsej Evropi ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) letos organizira »Design Days 2013«. Letošnji  dogodek »Design Days« bo enodnevna prireditev osredotočena na politiko, financiranje in orodja za razvoj strategij oblikovanja ter njihovo implementacijo v okviru javnega sektorja in storitev. Temeljno vprašanje delavnic in razprav bo: Kako skozi oblikovanje izboljšati javni in zasebni sektor?

EU »Design Days 2013« je namenjen vsem, ki bi se radi učili iz izkušenj in kreativnih idej drugih ter delili svoj ustvarjalni (v)pogled. Dogodek bo potekal 26. septembra 2013 v Flamskem parlamentu v Bruslju

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je bila izbrana, da predstavi projekt »Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso« na področju storitvenega in informacijskega oblikovanja, ki ga je razvila skupaj z deležniki javnega in privatnega sektorja v okviru EU projekta CCAlps in novoustanovljenega Regionalnega centra kreativne ekonomije. Projekt bosta v popoldanskem delu programa predstavili direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar in vodja projekta CCAlps mag. Tina Pezdirc Nograšek. Na večer po dogodku bo na Slovenskem veleposlaništvu v Bruslju potekalo odprtje razstave »Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso«, kjer bo predstavljenih 13 projektov s področja storitvenega in informacijskega oblikovanja, ki so nastali v sodelovanju med oblikovalci, mladimi raziskovalci ter predstavniki javnih in zasebnih institucij ter podjetij. 

Za več informacij obiščite spletno stran: www.eudesigndays.eu

Predstavitev Ljubljanske urbane regije na spletni strani »Design Days 2013«: 
The Ljubljana Urban Region (SI)

Varstvo intelektualne lastnine na področju kreativne ekonomije


Regionalni center kreativne ekonomije je v okviru projekta CCAlps in v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pripravil krajšo študijo o varstvu intelektualnih pravic. Poleg analize slovenskih specifik, politik in zakonodaje, je bilo vprašanje varovanja intelektualnih pravic aplicirano prav na področje kreativne ekonomije, kar je bil osrednji namen študije. Sama študija je bila podlaga za pripravo večje mednarodne študije, ki jo bo naredil vodilni partner tega vsebinskega področja v projektu CCAlps – Politecnico di Milano.

Študija je v angleškem jeziku: Intellectual Property for Creative and Cultural industries.

 

 

Oblikovalska zasnova Sebastian Žetko

Nova pridobitev za zeleno prestolnico


Regionalna razvojna agencija v okviru Regionalnega centra kreativne ekonomije razvija projekte, ki povezujejo ustvarjalce s področja kreativnih industrij s storitvenim sektorjem. Letos aprila je v Mestni hiši potekal mednarodni tridnevni dogodek Kreativni tabor Ljubljana na področju storitvenega in informacijskega oblikovanja. Moč tabora se je izkazala v zanimivi mešanici mlajših profesionalnih oblikovalcev, kreativnih posameznikov različnih izobrazb ter študentov oblikovanja v sodelovanju z deležniki storitvenega sektorja s področja zdravstva in trajnostnega transporta. Udeleženci so z aktivno soudeležbo in soustvarjanjem uravnotežili definiranje problema in njegovo reševanje. Nastalo je 13 idejnih osnutkov novih storitev z omenjenih področij. 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo podprla implementacijo izbranih idej, med njimi je tudi projekt LPP UX s področja trajnostnega transporta, kjer so sodelovali Sabina Bakula, Urška Kadunc, Urša Kisovec, Anja Kozlan in Sebastian Žetko. 

Spodbujanje uporabe javnega prevoza je ključno za izboljšanje prometnega kaosa v širši regiji, za prehod na trajnostni transport in posledično izboljšanje kakovosti življenja tako prebivalcev mesta, kot dnevnih migrantov, ki v Ljubljano prihajajo na delo. Predlagana rešitev združuje vse oblike trajnostnega transporta v mestu, kolo/BicikeLJ, javni potniški promet ter deljenje avtomobila in zagotavlja uporabniku optimalno izbiro za premostitev poti od točke A do točke B z vsemi potrebnimi podatki (čas poti, polnost posamezne postaje v primeru koles, možnost prestopanja v primeru avtobusnega transporta itd.). Regionalni center kreativne ekonomije bo v prvem delu podprl razvoj mobilne aplikacije, ki vključuje kolo in javni potniški promet, v nadaljnih fazah pa dopolnitev aplikacije z preostalimi sredstvi trajnostnega transporta v regiji. V interdisciplinarni ekipi razvijalcev mobilnih aplikacij Mateja Bukovinskega in Luke Pegnerja ter oblikovalcev in preostalih deležnikov bomo pripravili testno verzijo aplikacije ter jo predstavili na Tednu mobilnosti, ki bo od 16. do 20. septembra 2013 v Ljubljani. To bo hkrati ena prvih vključitev kolesa, kot trajnostnega, javno dostopnega prevoznega sredstva, v mobilno aplikacijo v Evropskem mestu ter s tem celostne ponudbe uporabniku. S tem projektom Ljubljana kot kandidatka za Zeleno prestolnico Evrope stopa korak naprej.

 

 

Dobre prakse v kreativnih industrijah – izmenjava izkušenj v Makedoniji

British Council Makedonija je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Makedonije organiziral predstavitev dobrih praks za razvoj kreativnih industrij v manjših evropskih državah, ki je potekal od 25. do 26. junija 2013  v Muzeju Makedonskega boja v Skopju. 

Gostujoči predavatelji iz Velike Britanije, Malte, Slovenije in Estonije so z udeleženci delili izkušnje o razvojnih potencialih in spodbujanju kreativne ekonomije v svojih državah. V predstavitvah so udeleženci med drugim našli odgovore na vprašanja, kot je, zakaj je ustvarjalno gospodarstvo pomembno, zakaj vladne politike podpirajo njihov razvoj, kakšne so razvojne strategije posameznih držav. Dogodek je preko predavanj in intenzivnega dela na delavnicah z različnimi deležniki postavil izhodišča za nadaljnji razvoj aktivnosti in politik na področju kreativnih industrij v Makedoniji.

Predstavniki Regionalnega centra kreativne ekonomije smo predstavili aktivnosti za spodbujanje kreativne ekonomije na regionalni ravni, predvsem iz perspektive podjetništva,  kreativne urbane regeneracije ter vpetosti v strateške dokumente. Dogodek je bil odlična priložnost za mreženje s predstavniki javnih institucij, privatnih podjetij in ustvarjalcev, ki delujejo na različnih področjih kreativnih industrij. Za dodatne informacije s področja kreativnih industrij v Skopju in kontakte se lahko obrnete na Tino Pezdirc Nograšek, e-mail: tina.pezdirc(at)ljubljana.si.

Tina Pezdirc Nograšek, RRA LUR, foto iz arhiva Utrinskega vesnika

Intervju s predstavnico Regionalnega centra kreativne ekonomije (intervju je na voljo le v makedonskem jeziku) je objavljen v Utrinskem vesniku

 

IZBOR NAJBOLJŠEGA KONCEPTA STORITVE Z VIDIKA UDELEŽENCEV RAZSTAVE

"Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso"

Storitveno in informacijsko oblikovanje na področju zdravstva in trajnostnega transporta

27. 5.–8. 6. 2013, Osrednji atrij Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana

V soboto se je zaprla razstava konceptov storitev, nastalih na mednarodnem dogodku Kreativni tabor Ljubljana in študentskem raziskovalnem seminarju storitvenega in informacijskega oblikovanja na področju zdravstva in trajnostnega transporta.

V okviru razstave nas je zanimalo, kaj o predstavljenih projektih menite vi, obiskovalci razstave. Pomagali ste nam izbrati najboljši koncept razstave, ki je projekt Komplet družabnih iger za starejše osebe, obolele za demenco / področje zdravstva. Projekt je zbral 25 % glasov izmed 13 predstavljenih projektnih idej. 

Na vprašanje, ali se vam zdijo takšni projekti potrebni in zakaj, smo strnili vaša mnenja:

» Takšni projekti so potrebni, saj razvijajo splošno kulturo komuniciranja, oblikovanja in estetike.«

» Takšni projekti se odzivajo na potrebe uporabnika oz. jih celo 'predvidijo'. Odlično je tudi, ker poenostavijo uporabniku življenje v že tako hektičnem času.«

»Take rešitve stremijo k izboljšavam in razvoju.«

»Dobro je, da se z družbenimi vprašanji ukvarjamo strukturirano in profesionalno.«

»Takšni projekti se mi zdijo potrebni za iskanje smiselnih in predvsem izvedljivih rešitev. Zelo pomemben pa je tudi proces iskanja le teh, saj se z njimi veliko naučimo.« 

Vsem, ki ste nam pomagali izbrati najboljši koncept storitve na razstavi  'Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso', se iskreno zahvaljujemo. Izmed vseh, ki ste glasovali, smo izžrebali srečna dobitnika nagrade – knjige 'Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso', ki sta Žiga Blatnik in Urban Kranjc.

Žrebanje dobitnikov knjige, Mestna hiša, 07. 06. 2013

Slovenska udeleženca o Kreativnem taboru Lombardija

Slovenska udeleženca Ana Osredkar in Vasja Urh sta se v okviru EU projekta CCAlps udeležila Kreativnega tabora Lombardija v Milanu, v okviru katerega je potekalo več dogodkov, osredotočenih na tri teme: multimedije in komunikacije, storitveno oblikovanje in modo. Kreativni tabor je zajemal mnogo aktivnosti, usmerjenih v razvoj novih produktov in/ali storitev za okrepitev rasti lokalnega produkcijskega sistema in k zbiranju projektnih idej pred prihajajočim EXPO-m 2015.

Vasja Urh se je pridružil mednarodnim udeležencem, ki so ustvarjali v ComoNext: ''Delavnica je imela pisano mednarodno zasedbo, udeleženci so prihajali iz Nemčije, Koreje, Kolumbije, Brazilije, Indije in Italije, zato je sodelovanje v celoti potekalo v angleščini. Udeleženci so projekte, ki so bili izbrani za delavnico, v treh dneh dodatno definirali in dodelali, zato je delo potekalo v veliki meri individualno. Vozliče ComoNext (Como - New Energy for the Territory) je locirano le okoli 100 metrov od železniške postaje Lomazzo in 1 km od avtoceste A9, ki iz Milana vodi v Como in naprej v Švico. Gre za projekt Gospodarske zbornice Como, ki je za upravljanje in vodenje ustanovila tudi razvojno agencijo Sviluppo Como. ComoNext je znanstveno tehnološki park, postavljen v staro tovarno, znotraj katere je arhitekt Ado Franchini zasnoval zanimivo urejene pisarne, laboratorije, predavalnice in konferenčno dvorano. Cilj projekta, ki je še vedno v izgradnji in se je pričel leta 2010, je ponuditi prostor 150 start-up podjetjem. V prostorih dela že kar nekaj podjetij, Hub ima dobre povezave z univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji, prek razpisov pa ComoNexT Business Incubator in ComoVenture skrbita za privabljanje novih podjetij.''

Več o vozlišču ComoNext najdete na http://www.comonext.it/.

Foto: Vasja Urh

 

KREATIVNI TABOR LJUBLJANA: Predstavili smo 13 konceptov novih storitev in gostili priznanega teoretika oblikovanja ter govorca Johna Thackaro

V ponedeljek, 27. maja in torek, 28. maja 2013 sta potekala dva dogodka Kreativnega tabora Ljubljana, ki ga je v okviru evropskega partnerskega projekta Kreativna podjetja na območju Alp (CC Alps) organizirala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

V ponedeljek, je v večernih urah v Osrednjem atriju Mestne hiše v Ljubljani potekala otvoritev razstave in predstavitev knjige Petre Černe Oven in Barbare Predan »Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso«, ki sta plod aprilskega simpozija in delavnic storitvenega in informacijskega oblikovanja s področja zdravstva in trajnostnega transporta. Več o razstavi, ki si lahko ogledate vse do 9. junija 2013, najdete v prispevku Radia in Televizije Slovenija

V torek, 28. maja 2013 se je v Ljubljani odvijalo predavanje svetovno priznanega predavatelja in teoretika oblikovanja Johna Thackare, v organizaciji Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Gospodarskega razstavišča, z naslovom Rast Bio-mest in regij (Growing the BioCity). V predavanju je Thackara spregovoril o trendih razvoja in rasti sodobnih mest in regij, ter izpostavil pereče probleme, zanje pa ponudil rešitve in jih obrazložil na primerih dobre prakse. 

Kreativni tabor Ljubljana je del predvidenih aktivnosti tako zaključil v luči razvoja Bio-regij in idejnih konceptov storitvenega in informacijskega oblikovanja s področja zdravstva in trajnostnega transporta ter dokazal, da imamo v Ljubljanski urbani regiji velik potencial kreativnih zamisli, ki lahko zaživijo tudi v praksi. 

Več o procesih in poteku Kreativnega tabora Ljubljana si lahko ogledate v dveh predstavitvenih videih (Kreativni tabor / kratki film in Kreativni tabor / izjave).

 

 

Javni ciljni razpis za izbor projektov predstavitve slovenskega oblikovanja ter popularizacije antikvitet

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je objavilo Javni ciljni razpis za izbor projektov predstavitve slovenskega oblikovanja ter popularizacije antikvitet

Predmet razpisa je sofinanciranje predstavitev slovenskega oblikovanja in popularizacije antikvitet, in sicer na naslednjih področjih: 

I. Razstava unikatnih oblikovalskih izdelkov v lesu

II. Razstava prototipov s področja oblikovanja 

III. Sejmi in razstave s področja starin in umetnin.

Cilj razpisa je spodbujanje produkcije in promocije sodobnega slovenskega oblikovanja ter njegovega uveljavljanja v domačem in mednarodnem prostoru; spodbujanje sodelovanja oblikovalcev s podjetji ter uveljavljanje domačih blagovnih znamk. Cilj razpisa je tudi vzpostavljanje trga umetnin, starin in oblikovalskih izdelkov v Sloveniji ter spodbujanje in krepitev zavesti o pomenu teh predmetov in njihovi vlogi v sodobni družbi. S tovrstno ciljno podporo delu kreativnih in kulturnih industrij želi Ministrstvo povečati kakovost in obseg projektov, ki so plod umetniške ustvarjalnosti in imajo možnost umestitve na trg. Dolgoročno se s spodbujanjem področja kulturnih in kreativnih industrij želi povečati število zaposlenih na tem  področju.

 

 

Pilotni projekt WORTH: platforma za partnerstva med oblikovalci in proizvajalci MSP v industriji potrošnega in modnega blaga

Cilj partnerstev je graditi in namestiti design in specialne strokovne sposobnosti kreativnih poklicev (in drugih znanj, kjer je to potrebno) in olajšati vključevanje oblikovalskega znanja in veščin na mala in srednja podjetja, ki delujejo na potrošniškem in modnem blagu (kot so tekstil – oblačila, obutev, krzno, usnje in usnjeni izdelki, nakit, dodatki, torbice in drugi modni izdelki, kot tudi pohištvo in notranja dekoracija, ...), pa naj bodo proizvajalci ali obrtniki.

Celoten razpis je na voljo tu.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije. 

 

 

O KREATIVNEM TABORU LJUBLJANA JE SPREGOVORILA NEMŠKA UDELEŽENKA STEPHANIE CHOONG

V intervjuju za MFG Innovationsagentur für IT und Medien je svoje mnenje in občutke o udeležbi na Kreativnem taboru Ljubljana komentirala nemška udeleženka Stephanie Choong iz Stuttgarta, ki se je udeležila simpozija storitvenega in informacijskega oblikovanja in delavnice na področju zdravstva.

 

 

Študija "Analiza politik podpore in financiranja kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji"

V okviru projekta CCAlps/Creative Companies in Alpine Space je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije izdelala študijo, ki obravnava strukturo, storitve in delovanje posameznih identificiranih kreativnih vozlišč ter zajema analizo politike podpore in financiranje področja kreativnih industrij v regiji. Študijo je pripravil Inštitut za ekonomska raziskovanja, v skladu z vnaprej pripravljenimi metodološkimi priporočili, dogovorjenimi v okviru mednarodnega projektnega partnerstva.

Vabimo vas, da si preberete povzetek študije 'Analiza politik podpore in financiranja kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji' v slovenskem jeziku.

Celotna študija 'Analysis of support policies and financing of creative industries in Ljubljana Urban Region’ je na voljo v angleškem jeziku.

 

 

OBLIKOVANJE KOT VODILO EVROPSKE RASTI

Priporočila Sveta za vodenje oblikovanja Evropski komisiji

Vlogo evropskega oblikovanja je potrebno okrepiti na globalni ravni, potrebno je podpreti strokovna znanja na področju oblikovanja. Več si preberite na: http://europeandesigninnovation.eu/design-as-a-driver-of-european-growth-the-design-leadership-boards-21-recommendations-to-the-european-commission/

 

 

PROJEKT CCALPS PREDSTAVLJEN NA CANNSKEM FILMSKEM FESTIVALU

16. – 27. maj 2012

Kreativnost predstavlja sodoben vzvod za trajnostno rast in eno temeljnih dobrin, ki omogoča pozitivne spremembe. V okviru EU projekta CCAlps (Kreativna podjetja na območju Alp), ki se je pričel oktobra lani in bo trajal do konca julija 2014, želimo spodbuditi konkurenčno rast na tem območju, vzpostaviti nove povezave ter nadaljevati z aktivnostmi, ki so bile začrtane v okviru EU projekta Creative Cities. Projekt združuje sedem partnerjev iz držav z območja Alp: Italije, Nemčije, Avstrije, Francije, Slovenije in Švice, kot neevropske članice.

Drugi francoski partner v projektu je »French Riviera Chamber of Comerce and Industry« iz Nice, ki bo v okviru ustanove »French Riviera Film Commission« promoviral področje filmskega ustvarjanja - francosko riviero, kot atraktivno filmsko lokacijo. Aktivnosti v projektu bodo zato predstavili na filmskem festivalu v Cannesu. Ob tej priložnosti bo izšla brošura, kjer bo poleg razširjene predstavitve francoskega delovanja, projekt predstavljen tudi skozi aktivnosti preostalih partnerjev v projektu.

RRA LUR bo v okviru projekta spodbujala in razvijala nove discipline, ki so se razvile iz tradicionalnega oblikovanja, predvsem področje storitvenega oblikovanja. V Sloveniji storitvena dejavnost zajema največji delež med dejavnostmi, zato se nam zdi smiselno, da izboljšamo razumevanje, učinkovitost in sistematičnost storitev z uporabo storitvenega oblikovanja in ustvarjanjem povezav, ki gradijo skupnost in so usmerjene k sočloveku.

Presentation of CCAlps project_Cannes Film Festival 2012 _Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region

13.11.2015

Nagrajen je projekt »Komplet družabnih iger za osebe obolele z demenco/D9«

Včeraj je v Cankarjevem domu potekala podelitev nagrad »Oblikovalski dosežek«, ki jih Društvo...

12.11.2015

RŠS LUR v šolskem/študijskem letu 15/16

Obvestilo delodajalcem v zvezi z izvajanjem sofinanciranja kadrovskega štipendiranja v okviru...

11.11.2015

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (sklad) je objavil Javni...