Regijska štipendijska shema LUR

Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije omogoča posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

 ▪ usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v Ljubljanski urbani regiji;

▪ zvišanja ravni izobrazbene strukture;

▪ znižanja strukturne brezposelnosti;

▪ vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo ter

▪ spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno potrebam trga delovne sile.

Pravno podlago projektu in njegovemu izvajanju s strani RRA LUR dajejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Zakon o štipendiranju.

Operacija je prav tako skladna s cilji Lizbonske strategije.

Osnovni cilj Regijske štipendijske sheme je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Štipendije se tako podeljujejo za konkretna delovna mesta – in sicer prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji.

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je v juniju 2014 predstavila rezultate Analize izvajanja Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije (RŠS LUR) za obdobje 2008–2013.

Celotno Analizo izvajanja RŠS LUR 2008–2013 si lahko pogledate Initiates file downloadtukaj.

 

Ključne spremembe zakonodaje (nov Zakon o štipendiranju, Ur.l. RS št. 56/2013, ki je pričel veljati s 1. 1. 2014):

  • kadrovske štipendije so združljive z državnimi štipendijami ali Zoisovimi štipendijami ali s štipendijami za Slovence v zamejstvu in po svetu ali s štipendijami Ad futura;
  • delodajalec mora omogočiti štipendistu opravljanje enomesečne prakse, v vsakem šolskem ali študijskem letu;
  • v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse lahko delodajalec ali štipendist odpove pogodbo o štipendiranju (brez sankcij – vračila, če štipendist uspešno konča in izpolni pogoje za vpis v višji letnik);
  • delodajalec je dolžan s štipendistom najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto;
  • delodajalec lahko štipendista zaposli pred zaključkom izobraževanja, vendar mora tak štipendist izobraževanje zaključiti v šestih mesecih po zaposlitvi (v kolikor štipendist ne zaključi v roku šestih mesecev, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja);
  • delodajalec lahko, ob predhodnem soglasju štipendista in RRA LUR, vse pogodbene obveznosti prenese na drugega delodajalca;
  • obvezna enoletna zaposlitev po zaključku izobraževanja (eno leto, ne več za čas »vsaj toliko časa, kolikor je štipendist prejemal štipendijo«, v kolikor je čas, krajši od enega leta, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja), torej tudi brez možnosti odloga zaposlitve (oz. izpolnitve pogodbenih obveznosti) zaradi nadaljevanja izobraževanja na višji ravni;
  • v kolikor se obveznosti iz pogodbe o štipendiranju ne izpolnijo, se vrne znesek sofinanciranja kadrovske štipendije samo za zadnje šolsko ali študijsko leto (velja v primeru, da štipendist ne zaključi izobraževanja ali ne sprejme zaposlitve ali se samozaposli).

 

Projekt Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostna usmeritev 1.2. »Štipendijske sheme«.

 

13.11.2015

Nagrajen je projekt »Komplet družabnih iger za osebe obolele z demenco/D9«

Včeraj je v Cankarjevem domu potekala podelitev nagrad »Oblikovalski dosežek«, ki jih Društvo...

12.11.2015

RŠS LUR v šolskem/študijskem letu 15/16

Obvestilo delodajalcem v zvezi z izvajanjem sofinanciranja kadrovskega štipendiranja v okviru...

11.11.2015

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (sklad) je objavil Javni...