Regijska štipendijska shema LUR

Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije omogoča posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

 ▪ usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v Ljubljanski urbani regiji;

▪ zvišanja ravni izobrazbene strukture;

▪ znižanja strukturne brezposelnosti;

▪ vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo ter

▪ spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno potrebam trga delovne sile.

Pravno podlago projektu in njegovemu izvajanju s strani RRA LUR dajejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Zakon o štipendiranju.

Operacija je prav tako skladna s cilji Lizbonske strategije.

Osnovni cilj Regijske štipendijske sheme je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Štipendije se tako podeljujejo za konkretna delovna mesta – in sicer prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji.

 

Ključne spremembe zakonodaje (nov Zakon o štipendiranju, Ur.l. RS št. 56/2013, ki je pričel veljati s 1. 1. 2014):

  • kadrovske štipendije so združljive z državnimi štipendijami ali Zoisovimi štipendijami ali s štipendijami za Slovence v zamejstvu in po svetu ali s štipendijami Ad futura;
  • delodajalec mora omogočiti štipendistu opravljanje enomesečne prakse, v vsakem šolskem ali študijskem letu;
  • v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse lahko delodajalec ali štipendist odpove pogodbo o štipendiranju (brez sankcij – vračila, če štipendist uspešno konča in izpolni pogoje za vpis v višji letnik);
  • delodajalec je dolžan s štipendistom najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto;
  • delodajalec lahko štipendista zaposli pred zaključkom izobraževanja, vendar mora tak štipendist izobraževanje zaključiti v šestih mesecih po zaposlitvi (v kolikor štipendist ne zaključi v roku šestih mesecev, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja);
  • delodajalec lahko, ob predhodnem soglasju štipendista in RRA LUR, vse pogodbene obveznosti prenese na drugega delodajalca;
  • obvezna enoletna zaposlitev po zaključku izobraževanja (eno leto, ne več za čas »vsaj toliko časa, kolikor je štipendist prejemal štipendijo«, v kolikor je čas, krajši od enega leta, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja), torej tudi brez možnosti odloga zaposlitve (oz. izpolnitve pogodbenih obveznosti) zaradi nadaljevanja izobraževanja na višji ravni;
  • v kolikor se obveznosti iz pogodbe o štipendiranju ne izpolnijo, se vrne znesek sofinanciranja kadrovske štipendije samo za zadnje šolsko ali študijsko leto (velja v primeru, da štipendist ne zaključi izobraževanja ali ne sprejme zaposlitve ali se samozaposli).

 

Projekt Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostna usmeritev 1.2. »Štipendijske sheme«.

 

20.08.2014

V Osrednjeslovenski regiji se razvija deset novih podjetniških idej

V Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije se je prejšnji teden zaposlilo deset...

19.08.2014

Novice projekta RAIL4SEE

V tretjem glasilu RAIL4SEE si lahko preberete zadnje novice o projektnih aktivnostih. Prijetno...

18.08.2014

Deset mladih pogumno stopilo v svet podjetništva

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je 11. julija 2014 zaključila štirimesečno...