Who are we

Ljubljana urban region is the Central Slovenian Statistical Region and one of the twelve Slovenian regions. The Agency’s task is to connect the 26 municipalities of the region into a harmonious composite, which will be founded on respect towards each individual unit and on the interaction of mutual business and personal relations, thus leading to better quality of life for us today and here as well as for our descendants. At the same time, the Agency represents a bridge between all regional municipalities and the European Union regions.

We are an agency that supports economic, social, and cultural activities in the municipalities of the Central Slovenian Region. We aim to make the Region a friendly and distinguishing whole with common goals. We provide recognisable and quality projects in the area of regional development and the necessary information for their efficient implementation in our everyday life.

Traffic

Expert assessments for the regulation of public traffic in the region... more

Spatial planning

Expert assessments for the preparation of the Regional spatial plan... more

Scholarships

Regional scholarships scheme of the Ljubljana Urban Region ... more


LAS na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost je orodje za celostni razvoj podeželja po pristopu 'od spodaj navzgor'. Izvajajo ga lokalna partnerstva v obliki LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN, krajše LAS.

Trenutno se oblikujejo nova partnerstva za obdobje 2014-2020. Vabimo vas, da se pridružite oblikovanju nove LAS, ki bo delovala na območju Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodic. 


Parkiraj in prestopi

Regionalna razvojna agencija je skupaj s 15 občinami Ljubljanske urbane regije in ob sofinanciranju Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla operacijo "Mreža P+R zbirnih središč v regiji". Rezultate operacije ponosno prikazujemo v izdani brošuri. 


Tehnična ekspertiza za ljubljansko železniško vozlišče

V okviru projekta RAILHUC je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije skupaj s podjetjem PNZ izdelala Tehnično ekspertizo za ljubljansko železniško vozlišče, v kateri je identificirala ključne ukrepe izboljšave obstoječe železniške infrastrukture v regiji. V okviru projekta je bila izdelana tudi BROŠURA.


Podjetno v svet podjetništva 2014

Podjetno v svet podjetništva 2014

Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Objavljen je javni poziva za nagrade, ki jih lahko prejmejo udeleženci tretje skupine programa PVSP 2014

Prvi možni datum za oddajo vlog je 29. julij 2015, zadnji pa 14. avgust 2015.


Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije

Osnovni cilj Regijske štipendijske sheme je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Štipendije se tako podeljujejo za konkretna delovna mesta – in sicer prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji.

 

Javni poziv za oddajo kadrovskih potreb za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Kontaktna oseba: Črt Poglajen, crt.poglajen(at)ljubljana.si, 01 306 19 04


 Public transport in the Ljubljana urban region

 Project "Expert guidelines for the regulation of regional public transport" provides proffesional and clear answers to the challenges of developement and mobility in Ljubljana and the region.Vodnik po regionalnih pešpoteh v Ljubljanski urbani regiji

Vodnik po regionalnih pešpoteh strnjeno predstavlja 17 pešpoti, ki povezujejo območja nekaterih občin v Ljubljanski urbani regiji. Poti vključujejo večino priljubljenih izletniških točk. Ob njih so številne zanimivosti ter pestra turistična in gostinska ponudba.

05.08.2014

Poly5 final Conference in Vienna

23rd September 2014 - Save the date!

09.10.2013

Poly 5 International Conference "A Toolkit to Facilitate Polycentric Development"

You are kindly invited to attend the Poly 5 public conference on Wednesday 16/10/2013 at the...

13.09.2013

The Ljubljana Urban Region - a space of numerous creative talents

The Ljubljana Urban Region is the business and creative hub of Slovenia. Ljubljana is the seat of...