Študija Prostor

Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta

Program

Evropski sklad za regionalni razvoj

Nameni in cilji projekta

Namen projekta je priprava celovite analize prostora in njegovih komponent, analiza dogajanja po posameznih področjih v regiji ter opredelitev različnih prostorskih scenarijev in rešitev v obliki zasnov prostorskih sistemov. Pri pripravi zasnov prostorskih sistemov se je poleg regionalnih razvojnih programov sosednjih regij (Gorenjska, Severno Primorska, Notranjsko - kraška, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Furlanija Julijska krajina in Veneto) upoštevalo tudi metropolitansko evropsko območje rasti Ljubljane.

Nosilec projekta

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Izvajalci projekta

 • Urbanistični inštitut RS s partnerji:
 • Institut Jožef Stefan,
 • PNZ svetovanje in projektiranje d.o.o.,
 • Oddelek za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani,

Koordinator

 • OIKOS d.o.o.

Ožja projektna skupina

 • mag. Miran Gajšek, vodja operacije - Mestna občina Ljubljana
 • mag. Lilijana Madjar, član - RRA LUR
 • Ivan Stanič, član - Mestna občina Ljubljana
 • Marko Peterlin, član - Inštitut za politike prostora (IPOP)
 • Peter Lovšin, član - Urbania d.o.o.
 • Zoran Vitorovič, član - Občina Domžale

Financiranje

RRA LUR je projekt prijavila na javni razpis v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (razvojne prioritete »Razvoj regij«) in pridobila sofinanciranje v znesku 360.000 EUR preostanek celotne operacije pa sofinancira 22 občin LUR. Vrednost celotnega projekta je 535.000 evrov.

Trajanje projekta

februar 2008 – avgust 2009

Kontakt:

Matej Gojčič, RRA LUR, telefon: 386 1 306 1918, e -naslov: matej.gojcic(at)ljubljana.si