Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2002 - 2006

V prvi fazi priprave Regionalnega razvojnega programa za Ljubljansko urbano regijo smo pripravili predlog vizije in strategij s cilji razvoja regije, kjer živimo. Predlog strateškega dela regionalnega razvojnega programa je bil pripravljen na podlagi številnih delavnic. Za zasnovo smo uporabili skupne razvojne programe interesne regije južno od mesta Ljubljane in Podjetne regije (severno od mesta Ljubljane) ter številne občinske razvojne programe. 

Ljubljanska urbana regija, ima bolj kot druge regije v svetu razvite tri konkurenčne prednosti, ki jih velja v prihodnje še učinkoviteje izrabiti in uporabiti kot nosilce konkurenčnosti regije: 

  1. Slovenska jezikovna in kulturna samobitnost ter narečna razčlenjenost kot vzorčna evropska posebnost.
    Ljubljanska urbana regija ima posebno prednost, da kot središče mlade evropske države, ki je utemeljena na slovenskem jeziku in kulturi, svojo evropsko konkurenčnost na prvem mestu izkazuje v imenu svoje jezikovne in kulturne samobitnosti. 
  2. Evropsko in svetovno znane kulturne ustanove in dogodki
    V regiji deluje nekaj kulturnih organizacij in dogodkov, ki jih je mogoče umeščati v sam evropski in svetovni vrh. Te bodo v bodoče morali dobiti posebno mesto, saj poleg promocije regije v povezanih dejavnostih omogočajo ustvarjanje visoke dodane vrednosti v gospodarstvu.
  3. Najbolj ohranjena ekološka mreža
    Regija lahko z ohranjanjem mreže narav in poselitve ter infrastrukture zagotovi kakovostno življenjsko okolje za razvoj vseh dejavnosti, od javnih do gospodarskih.  

Sodelovanje v regiji je prva predlagana prednostna naloga regije do konca programskega obdobja leta 2006. Druge prednostne naloge so: zagotovitev dostopnosti do storitev mest in celotne regije vsem skupinam prebivalstva z razvojem javnega prevoza, interneta, komunalne infrastrukture in javnih storitev ter storitev za kakovost življenja, izobraževanje za prihodnost, odpiranje v svet, kjer bomo skušali regijo z evropsko prestolnico dejavno vključevati v procese evropske integracije in s tem odpreti vrata v svet vsej regiji in državi, ter obikovanje ekološke mreže naravnih območij in njihovega varovanja, s katero bomo dolgoročno izkoristili kakovost narave in naravnih virov kot eno od ključnih razvojnih prednosti regije.

Regionalni razvojni program ima 17 podprogramov, ki segajo od razvoja regije v somestje, ustvarjalnosti ljudi in uspešnih podjetij do prepoznavnosti regije v svetu.

Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2002-2006 (izvleček)

Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2002-2006-18.02.2002

11.03.2015

Interaktivna delavnica »ENERGETIKA in MEDOBČINSKO SODELOVANJE«

Finančna perspektiva 2014–2020 prinaša številne priložnosti za izvedbo projektov s področja...

09.03.2015

Podjetno v svet podjetništva – kalilnica idej

Na Ljubljanskem gradu se je predstavilo 120 mladih podjetnikov iz vse Slovenije

06.03.2015

V Občini Domžale so spoznavali možnosti za razvoj kraja, ki ga vodi skupnost

V sredo, 4. marca 2015, je v organizaciji RRA LUR in Občine Domžale v občinski sejni sobi potekala...