Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2002 - 2006

V prvi fazi priprave Regionalnega razvojnega programa za Ljubljansko urbano regijo smo pripravili predlog vizije in strategij s cilji razvoja regije, kjer živimo. Predlog strateškega dela regionalnega razvojnega programa je bil pripravljen na podlagi številnih delavnic. Za zasnovo smo uporabili skupne razvojne programe interesne regije južno od mesta Ljubljane in Podjetne regije (severno od mesta Ljubljane) ter številne občinske razvojne programe. 

Ljubljanska urbana regija, ima bolj kot druge regije v svetu razvite tri konkurenčne prednosti, ki jih velja v prihodnje še učinkoviteje izrabiti in uporabiti kot nosilce konkurenčnosti regije: 

  1. Slovenska jezikovna in kulturna samobitnost ter narečna razčlenjenost kot vzorčna evropska posebnost.
    Ljubljanska urbana regija ima posebno prednost, da kot središče mlade evropske države, ki je utemeljena na slovenskem jeziku in kulturi, svojo evropsko konkurenčnost na prvem mestu izkazuje v imenu svoje jezikovne in kulturne samobitnosti. 
  2. Evropsko in svetovno znane kulturne ustanove in dogodki
    V regiji deluje nekaj kulturnih organizacij in dogodkov, ki jih je mogoče umeščati v sam evropski in svetovni vrh. Te bodo v bodoče morali dobiti posebno mesto, saj poleg promocije regije v povezanih dejavnostih omogočajo ustvarjanje visoke dodane vrednosti v gospodarstvu.
  3. Najbolj ohranjena ekološka mreža
    Regija lahko z ohranjanjem mreže narav in poselitve ter infrastrukture zagotovi kakovostno življenjsko okolje za razvoj vseh dejavnosti, od javnih do gospodarskih.  

Sodelovanje v regiji je prva predlagana prednostna naloga regije do konca programskega obdobja leta 2006. Druge prednostne naloge so: zagotovitev dostopnosti do storitev mest in celotne regije vsem skupinam prebivalstva z razvojem javnega prevoza, interneta, komunalne infrastrukture in javnih storitev ter storitev za kakovost življenja, izobraževanje za prihodnost, odpiranje v svet, kjer bomo skušali regijo z evropsko prestolnico dejavno vključevati v procese evropske integracije in s tem odpreti vrata v svet vsej regiji in državi, ter obikovanje ekološke mreže naravnih območij in njihovega varovanja, s katero bomo dolgoročno izkoristili kakovost narave in naravnih virov kot eno od ključnih razvojnih prednosti regije.

Regionalni razvojni program ima 17 podprogramov, ki segajo od razvoja regije v somestje, ustvarjalnosti ljudi in uspešnih podjetij do prepoznavnosti regije v svetu.

Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2002-2006 (izvleček)

Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2002-2006-18.02.2002

05.10.2015

Integrirano upravljanje voda in zagotavljanje poplavne varnosti

V okviru projekta TURaS, ki povezuje lokalne oblasti, skupnosti, podjetja in raziskovalce s...

11.09.2015

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT

Kje vse evropska kohezijska politika v Sloveniji pušča svoje odtise, lahko odkrivate v petek in...

01.09.2015

bizZ2015: bistri, inovativni in zavzeti ZAPOSLENI

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v okviru programa Usposabljanje in...