Svet Ljubljanske urbane regije

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 s spremembami) občine za opravljanje razvojne funkcije na ravni celotne razvojne regije ustanovijo zvezo občin ali pa (če se občine ne odločijo za ustanovitev zveze občin) neposredno svet regije, ki izvaja naloge zveze občin. Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile, da bodo neposredno ustanovile svet regije.

Naloge Sveta LUR so:

  • sprejem regionalnega razvojnega programa,

  • potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,

  • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,

  • imenovanje predstavnikov občin v regionalni razvojni svet,

  • imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,

  • določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,

  • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,

  • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z drugimi regijami.

Zaradi pomembnosti odločitev, ki jih ta organ sprejema, je zakonodajalec predvidel, da so njegovi člani župani občin v regiji.

Strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta LUR zagotavlja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

 

Člani sveta LUR

Seje sveta LUR

Dokumenti


SPOROČILO ZA JAVNOST

 

KONSTITUIRANJE SVETA LUR V NOVEM MANDATU

 

Dne 16.12.2010 je potekala konstitutivna seja Sveta Ljubljanske urbane regije (Svet LUR). Svet LUR je organ odločanja na ravni razvojne regije, ki ga sestavljajo župani občin, ki tvorijo osrednjeslovensko statistično regijo.

Naloge Sveta LUR so sprejem regionalnega razvojnega programa, potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov, imenovanje predstavnikov občin v regionalni razvojni svet, imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije, določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije, sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije, predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z drugimi regijami.

Zaradi lokalnih volitev 2010 je bilo potrebo novo konstituiranje Sveta LUR. Sklicatelj konstitutivne seje je bila direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar, sejo pa je do izvolitve novega predsednika Sveta LUR vodil najstarejši član Sveta LUR, g. Andrej Ocepek, župan občine Borovnica.

Župani so za vodenje Sveta LUR ponovno soglasno izkazali zaupanje županu Mestne občine Ljubljana, g. Zoranu Jankoviću, ki mu bosta pri vodenju Sveta v pomoč dva namestnika, župan občine Litija g. Franci Rokavec in župan občine Brezovica, g. Metod Ropret.

 

Sklic nove seje, direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar
G. Andrej Ocepek, župan občine Borovnica - konsituiranje novega Sveta LUR
Župan MOL, g. Zoran Janković v funkciji novega predsednika Sveta LUR
25.11.2014

RRA LUR podpira razvoj kreativnih pristopov v zdravstvu

Z metodami storitvenega oblikovanja razvili spletni forum za osebe z vnetnimi revmatičnimi obolenji...

24.11.2014

Kaj prinaša RAIL4SEE zate, Ljubljana?

Projekt RAIL4SEE se zaključuje z letošnjim decembrom. Kaj je projekt prinesel za ljubljansko...

14.11.2014

Več lokalne hrane tudi v javnih zavodih

13. regijska konferenca z naslovom »Lokalna samooskrba: Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu...