Svet Ljubljanske urbane regije

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 s spremembami) občine za opravljanje razvojne funkcije na ravni celotne razvojne regije ustanovijo zvezo občin ali pa (če se občine ne odločijo za ustanovitev zveze občin) neposredno svet regije, ki izvaja naloge zveze občin. Občine Ljubljanske urbane regije so se odločile, da bodo neposredno ustanovile svet regije.

Naloge Sveta LUR so:

  • sprejem regionalnega razvojnega programa,

  • potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,

  • potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,

  • imenovanje predstavnikov občin v regionalni razvojni svet,

  • imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,

  • določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,

  • sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije,

  • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z drugimi regijami.

Zaradi pomembnosti odločitev, ki jih ta organ sprejema, je zakonodajalec predvidel, da so njegovi člani župani občin v regiji.

Strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta LUR zagotavlja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

 

Člani sveta LUR

Seje sveta LUR

Dokumenti


SPOROČILO ZA JAVNOST

 

KONSTITUIRANJE SVETA LUR V NOVEM MANDATU

 

Dne 16.12.2010 je potekala konstitutivna seja Sveta Ljubljanske urbane regije (Svet LUR). Svet LUR je organ odločanja na ravni razvojne regije, ki ga sestavljajo župani občin, ki tvorijo osrednjeslovensko statistično regijo.

Naloge Sveta LUR so sprejem regionalnega razvojnega programa, potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov, imenovanje predstavnikov občin v regionalni razvojni svet, imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije, določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije, sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije, predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z drugimi regijami.

Zaradi lokalnih volitev 2010 je bilo potrebo novo konstituiranje Sveta LUR. Sklicatelj konstitutivne seje je bila direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar, sejo pa je do izvolitve novega predsednika Sveta LUR vodil najstarejši član Sveta LUR, g. Andrej Ocepek, župan občine Borovnica.

Župani so za vodenje Sveta LUR ponovno soglasno izkazali zaupanje županu Mestne občine Ljubljana, g. Zoranu Jankoviću, ki mu bosta pri vodenju Sveta v pomoč dva namestnika, župan občine Litija g. Franci Rokavec in župan občine Brezovica, g. Metod Ropret.

 

Sklic nove seje, direktorica RRA LUR, mag. Lilijana Madjar
G. Andrej Ocepek, župan občine Borovnica - konsituiranje novega Sveta LUR
Župan MOL, g. Zoran Janković v funkciji novega predsednika Sveta LUR
05.10.2015

Integrirano upravljanje voda in zagotavljanje poplavne varnosti

V okviru projekta TURaS, ki povezuje lokalne oblasti, skupnosti, podjetja in raziskovalce s...

11.09.2015

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT

Kje vse evropska kohezijska politika v Sloveniji pušča svoje odtise, lahko odkrivate v petek in...

01.09.2015

bizZ2015: bistri, inovativni in zavzeti ZAPOSLENI

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v okviru programa Usposabljanje in...