REGIJA ZNANJA

Regija znanja

 

Ljubljanska urbana regija si je v RRP LUR 2007-2013 zadala tri cilje. Eden od njih so ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja. S tem ciljem želimo do konca leta 2013 povečati dodano vrednost na zaposlenega za 10%. Za dosego omenjenega cilja je v regiji potrebno razviti čimbolj spodbudno podporno okolje za podjetništvo (od 51. strani dalje), odprto za vse oblike in načine podjetništva (profitno, neprofitno, odgovorno…). To bomo lahko dosegli le z razvojem in prenosom znanja, novih tehnologij, razvojem inovativnih produktov in storitev, s promocijo podjetništva in v tesnem partnerstvu z državo (pristojna ministrstva – MG, MDDSZ, MVZT), občinami LUR, Univerzo v Ljubljani, Tehnološkim parkom Ljubljana, združenji podjetij in razvojnimi centri v LUR.

 

Ker Ljubljanska urbana regija želi postati vodilna slovenska regija znanja do 2013, je zelo pomembno, da izkoristimo obstoječi izobrazbeni potencial v regiji živečih prebivalcev[1], da mladi generaciji v osnovnih in srednjih šolah čimbolj približamo vrednote in pomen podjetništva in ji hkrati povečamo tudi zanimanje za naravoslovne in tehnične vede (manj kot četrtina vpisanih študentov v te študijske programe v šolskem letu 2007/08).

 

Ljubljanska urbana regija je v šolskem letu 2007/08 imela skupno 96.724 učencev, dijakov in študentov. V regiji živečih študentov je bilo 31.357. Če k temu prištejemo še približno 30.000 študentov iz drugih regij, vpisanih na Univerzo v Ljubljani (61.210 v istem šolskem letu), vidimo, da imata univerza in Ljubljana kot prestolnica države velik potencial znanja, inovativnosti in kreativnosti. Ta potencial in mladostni zagon pa je potrebno ustrezno podpirati in usmerjati. Eno od takih priložnosti vidimo v projektu Tehnološki design center (TDC), nastal na pobudo gospodarstva in Univerze v Ljubljani. Tu se združujeta podjetniški in raziskovalni del, ki prinašata spodbudne rezultate: nove konkurenčne izdelke z visoko dodano vrednostjo, nove vrhunske kadre, nova visokotehnološka podjetja in nove vrhunske mednarodne podiplomske programe.

[1] Izobrazbeni potencial regije se kaže tudi v deležu višje in visoko izobraženih prebivalcev (v starosti 25 – 64 let). Le-ta je s 30,4% leta 2007  med vsemi regijami najvišji oz. za 8,2% nad slovenskim povprečjem. Vir: SURS (2009)

 

16.12.2014

Posodobitev železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji

V okviru projekta RAILHUC bo konec tega meseca izšla brošura Posodobitev železniškega prometa...

12.12.2014

Mladi tudi tokrat presenetili s svojimi podjetniškimi idejami

V okviru projekta Podjetno v svet podjetništva so se v Ljubljanski urbani regiji razvile nove...

02.12.2014

Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru RŠS LUR za šolsko/študijsko leto 2014/2015

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) dne 02. 12. 2014 objavlja JAVNI...