Zaposleni

Zaposleni na RRA LUR

DIREKTORICA  

Mag. Lilijana Madjar 
Direktorica regionalne razvojne agencije

lilijana.madjar(at)ljubljana.si
01 306 19 01

NAMESTNIKA  

Matej Gojčič
Namestnik direktorice za razvoj in splošne zadeve 

matej.gojcic(at)ljubljana.si
01 306 19 18 

Mag. Liljana Drevenšek
Namestnica direktorice za regionalni razvoj 

liljana.drevensek(at)ljubljana.si
01 306 19 19 

TAJNIŠTVO  

Amela Bešković 
Poslovna sekretarka 

amela.beskovic(at)ljubljana.si
01 306 19 02

Tanja Kuklec 
Poslovna sekretarka

tanja.kuklec(at)ljubljana.si
01 306 19 24 

STROKOVNI SODELAVCI  

Mojca Resinovič
Strokovna sodelavka za finančne zadeve

mojca.resinovic(at)ljubljana.si
01 306 19 22 

Suzana Košir 
Strokovna sodelavka za pravne in splošne zadeve 

suzana.kosir(at)ljubljana.si
01 306 18 73

Martin Zaman
Strokovni sodelavec za pravne in splošne zadeve 

martin.zaman(at)ljubljana.si
01 306 18 73

Mag. Tina Pezdirc Nograšek
Višja svetovalka področja I

tina.pezdirc(at)ljubljana.si
01 306 19 21
SEKTOR ZA PROJEKTE  

Nataša Mršol 
Vodja projektov I

natasa.mrsol(at)ljubljana.si
01 306 19 23

Katja Butina
Vodja projektov I  

katja.butina(at)ljubljana.si
01 306 19 14

Barbara Boh
Vodja projektov I                     

barbara.boh(at)ljubljana.si 
01 306 19 20

Aidan Cerar
Vodja projektov II

aidan.cerar(at)ljubljana.si
01 306 19 21

Gaja Trbižan
Vodja projektov II

gaja.trbizan(at)ljubljana.si
01 306 19 14

Urša Kisovec
Področna svetovalka I

ursa.kisovec(at)ljubljana.si
01 306 19 23

Vita Nelec
Področna svetovalka I

vita.nelec(at)ljubljana.si
01 306 18 73

Barbara Kač Kadunc
Področna svetovalka I

barbara.kac(at)ljubljana.si
01 306 19 04

Petra Pavšič 
Področna svetovalka I

petra.pavsic(at)ljubljana.si 
01 306 19 20

 

SEKTOR ZA REGIONALNI RAZVOJ  

Mag. Marjeta Sternad Kuharič
Vodja projektov I

marjeta.sternad-kuharic(at)ljubljana.si
01 306 19 05

Mag. Roman Medved
Vodja projektov I 

roman.medved(at)ljubljana.si
01 306 19 05

Meta Koprivšek Tomažič
Področna svetovalka II

meta.koprivsek-tomazic(at)ljubljana.si
01 306 19 04

Željka Kralj
Področna svetovalka III    

zeljka.kralj(at)ljubljana.si
01 306 19 04