Forget Heritage

Forget Heritage logo

Innovative, replicable and sustainable Private Public Cooperation management models of the abandoned historical sites by setting up Cultural and Creative Industries 

Program:

INTERREG Srednja Evropa

Namen in cilji projekta:

Glavni cilj projekta je identificirati inovativne, ponovljive (tudi v drugih mestih) in trajnostne (vzdržne) javno-zasebne sodelovalne modele upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti, prepoznanih kot kulturna dediščina, razviti orodja za njihovo upravljanje in v ta proces vključiti tudi prebivalce mest.

Za večino mest je značilno, da imajo slabo ali pod-izkoriščene zgodovinske zgradbe, ki so zaznamovale  življenje določene lokalne skupnosti. Zdaj, v stanju neizkoriščenosti in ko je zgodovinski spomin že zbledel, imajo negativen vpliv na okolico, saj so se spremenile v "urbane praznine". Kot pravi Jane Jacobs: "Nove ideje potrebujejo stare zgradbe", zato bomo partnerji skupaj poiskali inovativne in trajnostne rešitve za zaščito in vrednotenje kulturne dediščine s povečanjem njene ekonomske vrednosti. Istočasno želimo skozi mednarodne programe usposabljanja izboljšati podjetniške sposobnosti in znanja upravljavcev takih ustanov. Menedžerji s področja kulturnih in kreativnih industrij bodo tako dobili nove zaposlitvene priložnosti, predvsem pa nova znanja s področja vodenja.

Na podlagi novih orodij in modela upravljanja bodo v osmih mestih potekale pilotne aktivnosti na izbranih lokacijah. Njihov namen bo testirati model in evalvirati njegovo učinkovitost v praksi.

Več na uradni spletni strani projekta: Forget Heritage

Partnerji v projektu:

  • Mesto Genova (IT) – vodilni partner
  • Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SI)
  • Mesto Nürnberg (DE)
  • Mesto Bydgoszcz (PL)
  • Kulturni inovativni kompetenčni center (HU)
  • Mesto Reka (HR)
  • Mesto Usti Nad Labem (CZ)
  • Regija Lombardija (IT)
  • Mesto Varšava (PL)

Financiranje:

Skupaj:                                                                             2.470.570,45 EUR

Sofinanciranje EU (ESRR):                                           2.048.805,40 EUR

Nacionalno sofinanciranje:                                             421.765,05 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR:                                    243.950,00 EUR

Sofinanciranje EU (85%):                                               207.357,50 EUR

Nacionalno sofinanciranje (15%):                                  36.592,50 EUR

Trajanje projekta:

1.junij 2016 – 31. maj 2019

Kontaktna oseba:

Nataša Mršol, RRA LUR, telefon: +386 1 306 1923, e-naslov: natasa.mrsol(at)ljubljana.si