Regijska garancijska shema v Osrednjeslovenski regiji

Javni poziv za garancijske kredite

Z dne 21. 7. 2017 je objavljen drugi javni poziv Regijske garancijske sheme Osrednjeslovenske regije, na katerega se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge z območja Osrednjeslovenske regije, in sicer do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018.

Vloge (obrazce in priloge) je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. Navodila in obrazci ter ostala dokumentacija so objavljeni v spodnjem zavihku 2. Javni razpis garancij za bančne kredite.

Javni poziv je bil z dne 15. 5. 2018 zaključen.