O nas

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 26 občin osrednjeslovenske regije, v katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in kreativne dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije. Mlada in visoko usposobljena ekipa strokovnjakov z različnih področij snuje,  koordinira in izvaja razvojne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji, išče sinergije med projekti ter se povezuje z domačimi in tujimi strokovnjaki. Zainteresiranim deležnikom svetuje in jim pomaga pridobivati finančne vire za uspešno pripravo, koordinacijo in izvedbo projektov, poleg tega pa skrbi za promocijo regije, njenega razvoja in dosežkov tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

V mednarodnem okolju je RRA LUR prepoznan kot razvojna agencija, ki je sinonim za vrhunska znanja in inovativne projekte, izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, ter je ugleden partner mednarodnim institucijam, s katerimi sodeluje pri raznolikih razvojnih projektih.