Osnovni podatki

Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije

Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 3061902
Faks: +386 (1) 3061903
E-pošta: info(at)rralur.si 
Spletna stran: www.rralur.si

Skrajšano ime:

RRA LUR 

Matična številka:

1584758000

Davčna številka: 

SI 36213250

Standardna klasifikacija dejavnosti:

84.130 (urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje)

Dejavnost po šifrantu raziskovalnih področij
in podpodročij (klasifikacija ARRS):


5.04.01

Šifra SKIS: 

S.13133 (druge enote lokalne države)

Šifra PU: 

21652

Transakcijski račun:

IBAN: SI56 0126 1603 0216 558
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana
BIC: BSLJSI2X

Ustanovitelj:

Mestna občina Ljubljana

Datum ustanovitve:

26. januar 2001 z Odlokom o ustanovitvi RRA LUR (Ur. l. RS, št. 6/01)

Pravno organizacijska oblika:

Javni zavod, šifra 355

Oseba pooblaščena za zastopanje 
brez omejitev:


mag. Lilijana Madjar

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/34357/00 in v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Organi zavoda

 

Svet RRA LUR:

prof. dr. Metka Tekavčič, mag. Nives Cesar, Marta Turk, mag. Miran Gajšek, David Polutnik, mag. Aleš Vidmar, Barbara Vrtačnik, dr. Lidija Breskvar Žaucer, mag. Roman Medved

Direktorica: 

mag. Lilijana Madjar

Programsko razvojni svet:

4 predstavniki zainteresirane javnosti: Genovefa Ružić, prof. dr. Zarjan Fabjančič, Borut Razdevšek in Ivan Stanič
3 predstavniki RRA LUR: Matej Gojčič, mag. Liljana Drevenšek in mag. Tina Pezdirc Nograšek