Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

RRA LUR prepoznava potenciale regije ter načrtuje in soustvarja njen trajnostni razvoj.

VIZIJA

RRA LUR je mednarodno priznana razvojna agencija, ki z vrhunskim znanjem, inovativnimi projekti, izdelki in storitvami z visoko dodano vrednostjo povečuje konkurenčnost Ljubljanske urbane regije in kakovost življenja v njej.