Zaposleni

Zaposleni na RRA LUR

DIREKTORICA  

Mag. Lilijana Madjar 
Direktorica regionalne razvojne agencije

lilijana.madjar(at)rralur.si
01 306 19 01

NAMESTNIKA  

Matej Gojčič
Namestnik direktorice za razvoj in splošne zadeve 

matej.gojcic(at)rralur.si
01 306 19 18

Mag. Liljana Drevenšek
Namestnica direktorice za regionalni razvoj 

liljana.drevensek(at)rralur.si
01 306 19 19

SVETOVALCI  

Mihael Leskovar
Svetovalec direktorice za podjetništvo in inovativnost 

miha.leskovar(at)rralur.si
01 306 19 02

TAJNIŠTVO  

Tanja Kuklec
Poslovna sekretarka 

tanja.kuklec(at)rralur.si
01 306 19 24

STROKOVNI SODELAVCI  

Hasib Prošič
Strokovni sodelavec za finančne zadeve

hasib.prosic(at)rralur.si
01 306 19 22

Suzana Košir 
Strokovna sodelavka za pravne in splošne zadeve 

suzana.kosir(at)rralur.si
01 306 18 73

SEKTOR ZA PROJEKTE  

Nataša Mršol 
Vodja projektov I

natasa.mrsol(at)rralur.si
01 306 19 23

Katja Butina
Vodja projektov I  

katja.butina(at)rralur.si
01 306 19 14

Barbara Boh
Vodja projektov I                     

barbara.boh(at)rralur.si 
01 306 19 20

Mag. Tina Pezdirc Nograšek
Vodja projektov I  

tina.pezdirc(at)rralur.si 
01 306 19 21

Mojca Resinovič
Vodja projektov I  

mojca.resinovic(at)rralur.si 
01 306 19 21

Urša Peršič
Vodja projektov I  

ursa.persic(at)rralur.si 
01 306 19 20

Klemen Gostič
Vodja projektov I

klemen.gostic(at)rralur.si 
08 201 66 59, 051 258 590

Matjaž Grmek
Vodja projektov I

matjaz.grmek(at)rralur.si 
08 201 66 57

Vita Nelec
Področna svetovalka I

vita.nelec(at)rralur.si
01 306 18 73

Petra Pavšič 
Področna svetovalka I

petra.pavsic(at)rralur.si
01 306 19 20

Alenka Vrečko 
Področna svetovalka I

alenka.vrecko(at)rralur.si
08 201 66 57

Amela Bešković
Področna svetovalka III

amela.beskovic(at)rralur.si
01 306 19 02

Špela Kranjc
Področna svetovalka III - pripravnica

spela.kranjc(at)rralur.si
08 201 66 59

SEKTOR ZA REGIONALNI RAZVOJ  

Mag. Roman Medved
Vodja projektov I 

roman.medved(at)rralur.si
08 201 66 58

Gaja Trbižan
Vodja projektov I

gaja.trbizan(at)rralur.si
01 306 19 14

Darja Demšar
Področna svetovalka I

darja.demsar(at)rralur.si
01 306 19 05

Meta Ukmar
Področna svetovalka II

meta.ukmar(at)rralur.si
01 306 19 04

Željka Kralj
Področna svetovalka III    

zeljka.kralj(at)rralur.si
01 306 19 04