Zaposleni

Zaposleni na RRA LUR

DIREKTORICA  

Mag. Lilijana Madjar 

Direktorica regionalne razvojne agencije

lilijana.madjar(at)rralur.si

01 306 19 01

NAMESTNIKA  

Matej Gojčič

Namestnik direktorice za razvoj in splošne zadeve 

matej.gojcic(at)rralur.si

01 306 19 18

Mag. Liljana Drevenšek

Namestnica direktorice za regionalni razvoj 

liljana.drevensek(at)rralur.si

01 306 19 19

TAJNIŠTVO  

Tanja Kuklec 

Poslovna sekretarka

tanja.kuklec(at)rralur.si

01 306 19 24

STROKOVNI SODELAVCI  

Hasib Prošič

Strokovni sodelavec za finančne zadeve

hasib.prosic(at)rralur.si

01 306 19 22

Suzana Košir 

Strokovna sodelavka za pravne in splošne zadeve 

suzana.kosir(at)rralur.si

01 306 18 73

SEKTOR ZA PROJEKTE  

Nataša Mršol 

Vodja projektov I

natasa.mrsol(at)rralur.si

01 306 19 23

Katja Butina

Vodja projektov I  

katja.butina(at)rralur.si

01 306 19 14

Barbara Boh

Vodja projektov I                     

barbara.boh(at)rralur.si 

01 306 19 20

Mag. Tina Pezdirc Nograšek

Vodja projektov I  

tina.pezdirc(at)rralur.si 

01 306 19 21

Mojca Resinovič

Vodja projektov I  

mojca.resinovic(at)rralur.si 

01 306 19 21

Urša Peršič

Vodja projektov I  

ursa.persic(at)rralur.si 

01 306 19 21

Klemen Gostič

Vodja projektov I

klemen.gostic(at)rralur.si 

08 201 66 59, 051 258 590

Matjaž Grmek

Vodja projektov I

matjaz.grmek(at)rralur.si 

08 201 66 57

Vita Nelec

Področna svetovalka I

vita.nelec(at)rralur.si

01 306 18 73

Petra Pavšič 

Področna svetovalka I

petra.pavsic(at)rralur.si

01 306 19 20

Alenka Vrečko 

Področna svetovalka I

alenka.vrecko(at)rralur.si

01 306 18 73

Sabina Kos 

Področna svetovalka II

sabina.kos(at)rralur.si

01 306 19 04

Amela Bešković

Področna svetovalka III

amela.beskovic(at)rralur.si

01 306 19 02

Špela Kranjc

Področna svetovalka III - pripravnica

spela.kranjc(at)rralur.si

01 306 19 20

 

SEKTOR ZA REGIONALNI RAZVOJ  

Mag. Roman Medved

Vodja projektov I 

roman.medved(at)rralur.si

01 306 19 05

Gaja Trbižan

Vodja projektov I

gaja.trbizan(at)rralur.si

01 306 19 14

Darja Demšar

Področna svetovalka I

darja.demsar(at)rralur.si

01 306 19 05

Meta Ukmar

Področna svetovalka II

meta.ukmar(at)rralur.si

01 306 19 04

Željka Kralj

Področna svetovalka III    

zeljka.kralj(at)rralur.si

01 306 19 04