Vodja projektov II v enoti za projekte

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 26 občin Osrednjeslovenske regije in deluje kot ključni pobudnik, soustvarjalec in skrbnik trajnostnega in celovitega razvoja regije. Njeno delovanje je usmerjeno predvsem v razvoj in višanje konkurenčnosti regije ter kakovosti življenja v njej. Poleg izvajanja splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni je ena izmed osrednjih vlog agencije snovanje, koordiniranje in izvajanje različnih EU projektov. 

RRA LUR za nedoločen čas za delo na EU projektih k sodelovanju vabi novega sodelavca (m/ž) na delovnem mestu

VODJA PROJEKTOV II v enoti za projekte (Višji svetovalec področja I, šifra DM I017159)

Delo obsega naslednje naloge:

 • samostojno vodenje in izvajanje zahtevnejših projektov,
 • planiranje, koordiniranje, spremljanje in vrednotenje dela znotraj dodeljenega področja,
 • strateško planiranje dodeljenega področja,
 • poznavanje zakonodaje in spremljanje njenih sprememb za dodeljeno področje,
 • priprava projektne dokumentacije za prijave na razpise za zahtevnejše projekte,
 • vodenje in sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah s področja regionalnega razvoja,
 • priprava zahtevnejših razvojnih projektov,
 • izvajanje postopkov javnega naročanja,
 • izdelovanje zahtevnejših strokovnih analiz, mnenj in poročil, s strokovnega področja,
 • poznavanje in upravljanje finančnih shem za dodeljeno področje, izvajanje svetovanja in informiranja ciljnih javnosti,
 • spremljanje razpisov za dodeljeno področje,
 • priprava informacij za ciljne javnosti,
 • vodenje projektnega arhiva,
 • druge zahtevnejše naloge po nalogu direktorja in namestnika direktorja za razvoj in splošne zadeve.

Pričakujemo:

 • univerzitetno ali visoko strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem (druga stopnja) družboslovne, naravoslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • znanje dela z osebnim računalnikom,
 • dobra sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja, sposobnost za vodenje, delo v timu in koordiniranje dela, sposobnost usklajevanja mnenj in samoobvladovanja,
 • motiviranost in sposobnost pridobivanja novih znanj.

Zaželjene so izkušnje z EU vodenjem projektov in pripravo projektne dokumentacije.

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • delo na EU projektih,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • urejeno delovno okolje ter
 • sodelovanje v prijetnem in stimulativnem timu sodelavcev.

Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 01 306 1901 vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Obravnavane bodo samo prijave, pripravljene na obrazcu »Vloga za zaposlitev« in poslane skupaj z obveznimi prilogami, ki so navedene na dnu obrazca. Vsa obvestila in morebitna vabila se bodo kandidatom pošiljala na njihov elektronski naslov, naveden v Vlogi za zaposlitev. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri obveščeni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

V kolikor se kandidat prijavlja na trenutno več prostih delovnih mest, mora za vsako delovno mesto oddati svojo Vlogo za zaposlitev z obveznimi prilogami!

Prijave pričakujemo do 4. 7. 2018 na naslovu lur@ljubljana.si.