19. 09. 2018

Vabilo na javne razprave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije

Spoštovane prebivalke, spoštovani prebivalci Ljubljanske urbane regije!

V Ljubljanski urbani regiji (LUR) smo z namenom, da Vam ponudimo še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti ter obenem ohranimo regijo zeleno, čisto, dostopno in prijazno vsem, pristopili k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS).

Pri oblikovanju CPS je za nas izredno pomembno Vaše sodelovanje, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki javnega potniškega prometa ali vozniki pogosto soočate z različnimi prometnimi izzivi, s svojim znanjem in izkušnjami pa lahko bistveno pripomorete k iskanju ustreznih rešitev.

Zato Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na eni od javnih razprav in prispevate k boljšim rešitvam za prometne izzive, s katerimi se soočamo!

Termini in lokacije:

  • 25. 9. 2018 ob 17. uri v Veliki sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode;
  • 26. 9. 2018 ob 17. uri v Knjižnici Domžale,  Cesta talcev 4, Domžale;
  • 27. 9. 2018 ob 17. uri v Dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje;
  • 3. 10. 2018 ob 17. uri v Modri dvorani Občine Brezovica, Podpeška cesta 2, Brezovica
  • 4. 10. 2018 ob 17. uri v Veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

V okviru priprave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije (CPS LUR) smo v zadnjih mesecih uspešno izvedli 2 delavnici s ključnimi deležniki, intervjuje z župani občin LUR, anketo, pripravili smo analizo stanja, osnutek vizije in predlog ciljev. Naslednji korak so torej javne razprave, namenjene izbiri ukrepov, s katerimi bomo zastavljeno vizijo in operativne cilje uresničevali.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za prijave na katja.butina@rralur.si, s pripisom datuma/kraja.

Ukrepe, za katere menite, da bi doprinesli k še bolje urejenem prometu in raznovrstnejši ponudbi trajnostnih načinov mobilnosti v LUR, lahko do 8. oktobra 2018 podate tudi preko spletne aplikacije MOJA POBUDA za CPS LUR.

Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju trajnostne mobilnosti v regiji.

Veselimo se srečanja z Vami!                                                                                                 

Ekipa pripravljavcev CPS LUR