Nagrade

 • Zlati svinčnik 2017

  Študija plovnosti reke Ljubljanice je leta 2017 prejela priznanje Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. starejših urbanistično-oblikovalskih praks. Potenciale reke Ljubljanice so že v letu 2011 prepoznale Mestna občina Ljubljana ter občine Vrhnika, Borovnica in Brezovica, ki so pod okriljem RRA LUR pristopile k skupnem projektu priprave načrta urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do zapornice Moste. Njihove ambiciozne načrte, ki so obsegali celoten sistem urejanja plovbe po reki Ljubljanici, plovno pot, objekte namenjene plovni poti in njenemu vzdrževanju, označbe pomembnejših križišč in njihovo ureditev je v dokument, ki predstavlja temelj za vse nadaljnje projekte, uspešno umestila številčna ekipa strokovnjakov s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva ter biologije.
 • Oblikovalski presežek 2015

  »Komplet družabnih iger za osebe obolele z demenco/D9«, ki je nastal v sodelovanju z RRA LUR/RCKE, je leta 2015 prejel nagrado »Oblikovalski dosežek«, ki jo Društvo oblikovalcev Slovenije vsako leto podeli kvalitetnim oblikovalskim izdelkom.Komplet družabnih iger za starejše osebe, obolele za demenco, je bil razvit z namenom krepitve njihovega spomina in spodbujanja miselnih povezav prek asociacij in pripovedovanja. Tako naj bi lajšal in upočasnjeval razvoj bolezni pri bolnikih, obenem pa dosegal večjo socialno povezanost med igralci iger. Komplet iger je namenjen uporabi v domačem okolju in domovih.
 • Nagrada Maksa Fabianija 2015

  Študija plovnosti reke Ljubljanice je prejela priznanje Maksa Fabianija. Med petimi projekti, ki jih je žirija ocenila kot izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja in jim podelila nagrado Maksa Fabianija, so tudi Tehnične podlage za plovnost reke Ljubljanice.Študija plovnosti Ljubljanice na njenem zgornjem toku od Vrhnike do mestnega območja Ljubljane predstavlja kompleksen projekt, ki poleg osrednje naloge, to je plovne rabe, daje številne pobude za načrtovanje in oblikovanje obrežij, manjših luk in privezov, za vstopne točke, za premoščanje reke – zlasti pa za varstvo narave in njeno prezentacijo obiskovalcem. 
 • EEPA

  Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je za pobudo Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE), ki je osredotočena na spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na ravni regije, prejela nacionalno priznanje v okviru izbora Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, in sicer v kategoriji 'Izboljšanje poslovnega okolja'. Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva so priznanje za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 
 • Brumnova nagrada 2013

  Mobilna aplikacija Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z imenom "A do B: LJ" je prejela glavno nagrado Brumen Bienala vidnih sporočil Slovenije v kategoriji "Spletne in mobilne aplikacije". Gre za prvo aplikacijo, ki na enem mestu ponuja izbiro med tremi načini trajnostnega potovanja po Ljubljani: kolo - BicikeLJ, avtobus - Ljubljanski potniški promet, ter hojo.
 • Zlati svinčnik 2015

  Študija lokacij P+R« je v letu 2015 prejela priznanje Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Projekt Mreža P+R zbirnih središč v LUR, ki vsebuje Študijo lokacij P+R, je eden izmed največjih projektov agencije v programskem obdobju 2007–2013, implementacija na terenu pa je že vidna v obliki nekaterih novo zgrajenih P+R središč. Komisija je v projektu prepoznala kakovostno nadgradnjo veljavnih in ustaljenih praks urbanističnega načrtovanja, predvsem glede prenosa inovativnih načrtovalskih metod na področja, na katerih jih do sedaj ni bilo, in obuditve starejših urbanistično-oblikovalskih praks.

Novice