Razvojni svet LUR

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije sestavlja 26 predstavnikov občin, 26 predstavnikov gospodarstva in 13 predstavnikov nevladnih organizacij iz regije.

Naloge Razvojnega sveta LUR so:

  • vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa ter nato tudi njegov sprejem,
  • sklepanje dogovorov za razvoj regije,
  • sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
  • spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
  • sodelovanje z regijami drugih držav na področju regionalnega razvoja in
  • opravljanje drugih nalog v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Sestava

Predsednik Razvojnega sveta LUR:

Metod Ropret, Občina Brezovica.

Podpredsednika Razvojnega sveta LUR:

Janko Kramžar, Snaga Javno podjetje d.o.o.,

Jože Starič, Zavod Parnas.

 

Predstavniki občin

 

Bojan Čebela

Občina Borovnica

Metod Ropret

Občina Brezovica

Igor Ahačevčič

Občina Dobrepolje

Franc Setnikar

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Željko Savič

Občina Dol pri Ljubljani

Renata Kosec

Občina Domžale

Dr. Peter Verlič

Občina Grosuplje

Janko Prebil

Občina Horjul

Janez Cimperman

Občina Ig

Dušan Strnad

Občina Ivančna Gorica

Matej Slapar

Občina Kamnik

Stanislav Poglajen

Občina Komenda

Franci Rokavec

Občina Litija

Zoran Janković

Mestna občina Ljubljana

Berto Menard

Občina Logatec

Miran Stanovnik

Občina Log - Dragomer

mag. Olga Vrankar

Občina Lukovica

Nejc Smole

Občina Medvode

Franc Jerič

Občina Mengeš

Dr. Milan Balažic

Občina Moravče

Ivan Jordan

Občina Škofljica

Rajko Meserko

Občina Šmartno pri Litiji

Peter Ložar

Občina Trzin

Anton Zakrajšek

Občina Velike Lašče

Aco Franc Šuštar

Občina Vodice

Janko Skodlar

Občina Vrhnika

 

Predstavniki gospodarstva

 

Marta Turk

GZS Zbornica Osrednjeslovenske regije

Primož Rot

Zavarovalnica Triglav d.d. Območna enota Ljubljana

Slavko Dolinšek

Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Boštjan Kočar

Lambda Group d.o.o. Radomlje

Darko Tanko

LUZ d.d.

Anton Horjak 

Horjak Precise, d.o.o. Domžale

David Kogovšek

Telekom Slovenije d.d.

Stane Kovač

Samostojni podjetnik

Mitja Novak 

Livarstvo Novak

Barbara Vrhovnik

OOZ Kamnik

Igor Kajtna

Podjetnik

Jernej Dolinar

OOZ Ljubljana Vič

Bogdan Oblak

Oblak Commerce d.o.o., predsednik OOZ Logatec

Simon Hlebec

Vrtnarstvo Hlebec

Janez Beja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, OE Ljubljana

Jože Benec

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, OE Ljubljana

Nina Potisek

Petrol d.d.

Luka Jurkovič

Mercator d.d.

mag. Trajče Andonov

Makedonija Trade d.o.o.

Franci Malis

BTC d.d.

Janko Kramžar

Snaga Javno podjetje d.o.o.

Mirko Marinčič

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

Krištof Mlakar

Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Jožka Hegler

 

mag. Zlata Ploštajner 

Univerza v Ljubljani

Viljenka Markič Simoneti 

Združenje bank Slovenije

 

Predstavniki nevladnih organizacij

Ana Mislej

TD Šmarje Sap

Anamarija Slabe

Inštitut za trajnostni razvoj

Andrej Klemenc

Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa

Gabrijela Babič

Vodja Stičišča NVO osrednje Slovenije

Jelka Lorenčič Kožman

Tajnik - Balinarsko športno društvo Logatec

Jože Ocepek

Združenje ekoloških kmetov »Zdravo življenje«, Lukovica

Jože Starič

Zavod Parnas

Jurček Nowakk

PD Moravče

Katarina Bervar Sternad

Pravno informacijski center

Matej Ogrin

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Nataša Gočen

Predstavnica NVO UE Vrhnika

Primož Jamšek

Slovenska filantropija

Sašo Nožič Serini

Študentska organizacija Komenda

Odbori
Razvojni svet LUR na prioritetnih področjih razvoja v regiji imenuje odbore, ki pripravijo predloge odločitev v postopku priprave in izvajanja regionalnega razvojnega programa. Za obdobje 2014–2020 je vzpostavljenih šest odborov, ki štejejo najmanj 7 in največ 20 članov: - Odbor za človeške vire, - Odbor za gospodarstvo, - Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, - Odbor za razvoj podeželja, - Odbor za turizem, - Odbor za izobraževanje.