Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

Člani

Podjetje/Ustanova

1.   Miran Gajšek

Oddelek za urejanje prostora, MOL

2.   Darko Tanko

LUZ d.d.

3.   Aleš Smrekar

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

4.   Anton Peršak

Občina Trzin

5.   Peter Skušek

MOL – OGDP

6.   Alenka Loose

OVO – Oddelek za varstvo okolja

7.   Boštjan Koren

Holding Slovenske železnice d.o.o.

8.   Roman Cigler

KSP Litija

9.   Marko Peterlin

Inštitut za politike prostora

10. Andrej Klemenc

Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa

11. Matej Ogrin

Cipra, društvo za varstvo Alp

12. Jelka Lorenčič Kožman

Balinarsko športno društvo Logatec

13. Stane Turk

Emona Tiskarna d.o.o.

14. David Kogovšek

Telekom Slovenije d.d.

15. Aco Franc Šuštar

Občina Vodice

16. Matej Gojčič

RRA LUR