02. 07. 2019

CPS LUR kot dobra praksa na šesti evropski konferenci o Celostnih prometnih strategijah - SUMP 2019

V Groningenu na Nizozemskem je med 17. in 18. junijem 2019 potekala šesta evropska konferenca o Celostnih prometnih strategijah (SUMP 2019). Konferenca je bila usmerjena v izmenjavo izkušenj ter posodobitev smernic za pripravo lokalnih in regijskih celostnih prometnih strategij.

V sekciji "Večnivojsko upravljanje in integrirano načrtovanje na regionalni ravni" (ang. Multi-level governance and integrated planning at the regional scale) je predstavnik RRA LUR udeležencem konference predstavil glavne rezultate, izbrane ukrepe ter izkušnje s pripravo Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije. Gre za inovativni strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.

Program in vse predstavitve konference so na voljo na povezavi https://www.eltis.org/sump2019