10. 10. 2018

Obvestilo o ponovitvi razpisa za delovno mesto s področja energetike

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) obvešča, da na razpisano prosto delovno mesto VODJA PROJEKTOV I v enoti za projekte za delo na EU projektu s področja energetike ni bil izbran noben kandidat in bo ponovila razpis.