11. 09. 2019

Širimo znanje in dobre prakse o trajnostni mobilnosti v regiji

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se je odzvala na prošnjo dijakov švicarske gimnazije Burgdorf in jim v sklopu njihovega enotedenskega študijskega obiska predstavila dobre prakse prostorskega načrtovanja in urejanja prometa v Ljubljani in Ljubljanski urbani regiji (LUR).

Vedoželjni dijaki so LUR obiskali v sklopu izbirnega predmeta »trajnostni razvoj«, v katerem se osredotočajo predvsem na vsebine trajnostnega gospodarskega ter socialnega razvoja, varstva okolja in ravnanja z odpadki. Ker se pri predmetnih vsebinah seznanjajo tudi z vsebinami trajnostne mobilnosti, urbanizma in trajnostnega urejanja prostora, so si za ogled dobrih praks urejanja mestnega središča za študijski ogled izbrali prav Ljubljano.

Terenski del študijskega obiska je bil izveden 3. septembra v mestnem središču Ljubljane, kjer so bile dijakom predstavljene osnovne vsebine dolgoročnega prostorskega in prometnega načrtovanja, pomen trajnostne mobilnosti za Ljubljano in LUR, proces širitve območja za pešce in prakse vključevanja javnosti v procese prostorskega načrtovanja. 

V evalvaciji po terenskem ogledu so dijaki izpostavili predvsem navdušenje nad urejenostjo območij za pešce v mestnem jedru, pestrostjo prostorskih vsebin, delovanje sistema Kavalir in območje »deljenega prostora« na Slovenski cesti. Podali so tudi svoje predloge za dodatne izboljšave na področju trajnostne mobilnosti. Izpostavljeni so bili predvsem dodatni ukrepi za umiritev prometa zunaj mestnega središča, dodatne vsebine za mlade (npr. skate park, različne ulične umetnosti, prostor druženja) na občasno praznih trgih (Trg Revolucije, Kongresni trg) ter pomanjkanje parkirnih prostorov za kolesa in skiroje.

Poleg Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, so jih tekom obiska gostili tudi Ljubljanska kolesarska mreža, Turizem Ljubljana, Kulturno ekološko društvo SMETUMET, Kulturno društvo ProstoRož in Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.

Obisk dijakov švicarske gimnazije Burgdorf - dobre prakse trajnostne mobilnosti v regiji
Obisk dijakov švicarske gimnazije Burgdorf - dobre prakse trajnostne mobilnosti v regiji
Obisk dijakov švicarske gimnazije Burgdorf - dobre prakse trajnostne mobilnosti v regiji