21. 07. 2017

2. Javni razpis za dodeljevanje garancij za bančne kredite v Osrednjeslovenski regiji

21. 7. 2017 je bil v Uradnem listu RS št. 40/2017  objavljen drugi Javni razpis Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) za pridobitev garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji. Iz garancijskega sklada v katerem je 572.500 EUR se bodo izdajale garancije v višini od 50 do 80 % vrednosti kredita, preostali kredit zavaruje banka po svojih pogojih. Najnižji znesek kredita je lahko 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR za investicije in 200.000 EUR za obratna sredstva.

Javni razpis za dodeljevanje garanciji  je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018.

Več informacij in razpisna dokumentacija: RGS v Osrednjeslovenski regiji