CCAlps

Kreativna podjetja na področju Alp

Program

 Alpine Space

Projekt je povezal in spodbudil sodelovanje med področjem kreativnih industrij, malimi in srednjimi podjetij in raziskovalnimi ustanovami ter zgradil izmenjavo znanj in orodij za prenos tehnologij z uporabo t.i. »bottom up« pristopa. Projekt je zasledoval naslednje cilje: okrepiti prisotnost kreativnih industrij na območju Alp; spodbuditi razvoj inovacij s povezavo med kreativnimi industrijami, malimi in srednjimi podjetji, raziskovalnimi ustanovami in drugimi pomembnimi akterji na tem področju; izboljšati dostopnost do virov znanja in raziskovalnih storitev v alpskem prostoru in spodbuditi strateška partnerstva, ki bodo doprinesla k uresničitvi največjih izzivov na tem območju.

Rezultati projekta

Vsaka sodelujoča država je razvila kreativni tabor (»Creative Camp«), ki je vključeval deležnike kreativnih industrij, mala in srednja podjetja, lokalne ustanove in univerze pri realnih projektih. V Ljubljani je potekal kreativni tabor, ki je temeljil na oblikovanju in načrtovanju inovativnih storitev s področja zdravstva in trajnostnega transporta (mobilna aplikacija A do B: LJ, spletna platforma Nikomur se ne priklanjam, Set družabnih iger za osebe obolele z demenco itd.). V okviru projekta je nastala virtualna platforma www.ccalps.eu, kjer je vsako nacionalno vozlišče povezano s transnacionalno mrežo ter hkrati z obstoječimi nacionalnimi platformami.   

Slovenski partner v projektu

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Ostali partnerji v projektu:  

ITALIJA/Milano/regija Lombardija –General Directorate for Culture (vodja projekta), ITALIJA/Torino/regija Piemont, NEMČIJA/Stuttgart/MFG Public Innovation Agency for ICT and Media, FRANCIJA/ Lyon/Chamber of Commerce and IndustryPP2 – Aufbauwerk Region Leipzig, Nemčija, AUSTRIJA/Salzburg/Regional Developement Agency, FRANCIJA/Nice/Chamber of Comerce and Industry, FRANCIJA/Mulhouse/University-Institute of applied science, SLOVENIJA/Ljubljana/Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Projektni partnerji, ki niso člani EU:

ŠVICA/Canobbio/University-Institute of applied science

Financiranje

Vrednost celotnega projekta: 2.921.660 EUR

Vrednost RRA LUR: 186.300,00 EUR

Sofinanciranje EU: 141.588,00 EUR (76%)

Sofinanciranje RRA LUR: 44.712,00 EUR (24%)

Trajanje projekta

1. oktober  2011  –  30. julij 2014

Kontaktna oseba

Tina Pezdirc Nograšek, RRA LUR, telefon: 386 1 306 1921, e -naslov: tina.pezdirc(at)ljubljana.si