CLUNET

Politika grozdenja in izmenjava s pomočjo mednarodnih tem in inkubacije (CLUNET)

(Cluster Policy Networking and Exchange via the Themes of Internationalisation and Incubation – CLUNET)

Program

6. okvirni program EU, iniciativa PRO-INNO

Nameni in cilji projekta

Ključni nameni in cilji projekta  so bili identificirati politike in programe, ki podpirajo najbolj dinamične in hitro rastoče grozde (poudarek je bil na internacionalizaciji in inkubaciji SMEs), učenje in izmenjava primerov dobrih praks med partnerji in razvoj takih orodij politike, ki so upoštevala posebnosti posamezne države, administrativne in pravne ovire ter potrebe gospodarstva, oblikovati in implementirati nekaj konkretnih čezmejnih kooperativnih iniciativ (pilotni projekti), razviti trajnostno pobudo grozdenja med partnerji CLUNET-a in s primeri dobrih praks širiti znanje med ustvarjalci politike.

Partnerji  v projektu

North West Development Agency (Velika Britanija) - koordinator
Ministry of Econ. & Labour Affairs, Hamburg (Nemčija)
Wirtschaftsförderung Karlsruhe (Nemčija)
Development Agency of Berlin Brandenburg (Nemčija)
Madrimasd (Španija)
ITA Aragon (Španija)
Filas/Lazio (Italija)
Etruria Innovazione (Italija)
Méditerranée Technologies (Francija)
Bretagne Innovation (Francija)
Mestna občina Ljubljana/RRA LUR (Slovenija)
South Great Plain (Madžarska)
Lakes (Finska)
MMC, Montreal (Kanada)

Slovenski partner:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Financiranje

Vrednost celotnega projekta: 2.022.000,00 EUR
Vrednost projekta za slovenskega partnerja: 106.660,90 EUR
Projekt 100% financira EU.

Časovni okvir projekta

1. september 2006 – 31. avgust 2009

Kontaktna oseba

Nataša Mršol, RRA LUR,  telefon: 386 1 306 1923, e -naslov: natasa.mrsol(at)ljubljana.si