CRE:HUB: Politike za kulturne in kreativne industrije

CRE HUB logo

Politike za kulturne in kreativne industrije: vozlišče inovativnega regionalnega razvoja

Program:

INTERREG  Evropa

Namen in cilji projekta:

Glavni cilj projekta je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik in programov, ki podpirajo mala in srednja podjetja s področja kulturnih in kreativnih industrij v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, za razvoj in doseganje njihove rasti.

Politika, ki jo naslavljamo:

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020: 2.3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;  2.3.3. Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji; Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij; Specifični cilj 2: Povečanje dodane vrednosti MSP; 

Partnerji v projektu:

  • Basilicata Region, Italija (vodilni partner)
  •  Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, Italija
  • Regional Development Agency Centru, Romunija
  • Central Transdanubian Regional Innovation Agency  Nonprofit Ltd.
  • Madžarska; University of Latvia, Latvija
  • Culture Tourism and Institutional relation department of the Government of Navarra, Španija
  •  ADDICT – Creative Industries Portugal, Portugalska
  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)  

Financiranje:

Celotna vretnost projekta:                                             1.514.919,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR                                       180.485,00 EUR   

Sofinanciranje EU (85 %):                                                 153.412,25 EUR

Sofinanciranje RRA LUR (15 %):                                        27.072,75  EUR

Trajanje projekta:

1. faza/ 1. 4. 2016 – 30. 9. 2018 (30 mesecev), 2. faza/ 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020 (24 mesecev)  

Kontaktna oseba:

Tina Pezdirc Nograšek, RRA LUR, tel.: +386 1 306 19 21, e-naslov: tina.pezdirc(at)rralur.si

Več o projektu: CRE:HUB