Forget Heritage: Sodelovalni modeli upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti

Forget Heritage logo                       

Innovative, replicable and sustainable Private Public Cooperation management models of the abandoned historical sites by setting up Cultural and Creative Industries 

Program:

INTERREG Srednja Evropa

Namen in cilji projekta:

Glavni cilj projekta je identificirati inovativne, ponovljive (tudi v drugih mestih) in trajnostne (vzdržne) javno-zasebne sodelovalne modele upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti, prepoznanih kot kulturna dediščina, razviti orodja za njihovo upravljanje in v ta proces vključiti tudi prebivalce mest.

Za večino mest je značilno, da imajo slabo ali pod-izkoriščene zgodovinske zgradbe, ki so zaznamovale  življenje določene lokalne skupnosti. Zdaj, v stanju neizkoriščenosti in ko je zgodovinski spomin že zbledel, imajo negativen vpliv na okolico, saj so se spremenile v "urbane praznine". Kot pravi Jane Jacobs: "Nove ideje potrebujejo stare zgradbe", zato bomo partnerji skupaj poiskali inovativne in trajnostne rešitve za zaščito in vrednotenje kulturne dediščine s povečanjem njene ekonomske vrednosti. Istočasno želimo skozi mednarodne programe usposabljanja izboljšati podjetniške sposobnosti in znanja upravljavcev takih ustanov. Menedžerji s področja kulturnih in kreativnih industrij bodo tako dobili nove zaposlitvene priložnosti, predvsem pa nova znanja s področja vodenja.

Na podlagi novih orodij in modela upravljanja bodo v osmih mestih potekale pilotne aktivnosti na izbranih lokacijah. Njihov namen bo testirati model in evalvirati njegovo učinkovitost v praksi.

Več na uradni spletni strani projekta: Forget Heritage

Partnerji v projektu:

  • Mesto Genova (IT) – vodilni partner
  • Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
  • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SI)
  • Mesto Nürnberg (DE)
  • Mesto Bydgoszcz (PL)
  • Kulturni inovativni kompetenčni center (HU)
  • Mesto Reka (HR)
  • Mesto Usti Nad Labem (CZ)
  • Regija Lombardija (IT)
  • Mesto Varšava (PL)

Financiranje:

Skupaj:                                                                          2.433.651,84 EUR

Sofinanciranje EU (ESRR):                                           2.048.805,40 EUR

Nacionalno sofinanciranje:                                               421.765,05 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR:                                       227.150,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %):                                                 193.077,50 EUR

Nacionalno sofinanciranje (15 %):                                       34.072,50 EUR

Trajanje projekta:

1.junij 2016 – 30. november 2019

Kontaktna oseba:

Nataša Mršol, RRA LUR, telefon: +386 1 306 1923, e-naslov: natasa.mrsol(at)rralur.si

Več informacij:

Projekt Forget Heritage 

Forget Heritage/Facebook 

Twitter