Priročnik za upravljanje stavb kulturne dediščine

Priročnik za upravljanje stavb kulturne dediščine predstavlja vir praktičnih potreb, strukturiranih pristopov in evidentiranih primerov dobrih praks ter služi kot podpora tako raznim iniciativam kot upravnim organom pri projektih revalorizacije kulturne dediščine.