ForHeritage: Odličnost za integrirano upravljanje dediščine v Srednji Evropi

 

 

Program:

Interreg Srednja Evropa

Namen in cilj projekta:

Glavni cilj projekta je graditi na rezultatih štirih, že izvedenih, EU projektov (FORGET HERITAGE, RESTAURA, IFISE in CLIC): združiti že razvita orodja, jih nadgraditi in implementirati, da bi spodbudili celostni pristop k upravljanju dediščine v različnih fazah načrtovanja, izvajanja in financiranja. Za to pa je potrebno tesno sodelovanje  javnega in zasebnega sektorja, ki se ukvarjata z varovanjem in upravljanjem kulturne dediščine in virov.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Boljša zaščita in upravljanje stavb kulturne dediščine v Srednji Evropi
 • Izvedba usposabljanj za javni in zasebni sektor z uporabo orodij za upravljanje in financiranje kulturne dediščine iz štirih predhodno izvedenih EU projektov.
 • Izvedeni načrti upravljanja, poslovni/finančni načrti ob vključevanju  javno-zasebnega partnerstva (PPP/PPC).

Partnerji v projektu:

 • VOJVODSTVO ZAHODNE POMERANIJE, Poljska    
 • FUNDACIJA ZA ZAŠČITO POKRAJINE, Poljska    
 • REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (RRA LUR), Slovenija
 • INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA (IER), Slovenija
 • MESTO REKA (Rijeka), Hrvaška
 • INŠTITUT ZA RAZVOJ IN MEDNARODNE ODNOSE, Hrvaška
 • FINPIEMONTE, Italija
 • MESTO CUNEO, Italija

 Financiranje:

Skupna vrednost projekta:                                                     867.925,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR:                                              82.600,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %):                                                       70.210,00 EUR                                  

Trajanje projekta:

1. marec 2020 - 28. februar  2022

Kontaktna oseba:                                        

Nataša Mršol, natasa.mrsol@rralur.si

Spletna stran projekta ForHeritage