INNO-DEAL

Analiza, diagnoza, ocena, pilotne akcije in učni procesi za skupne inovacijske programe

Program

6. Okvirni program (iniciativa PRO-INNO)

Nameni in cilji projekta

Projekt INNO-DEAL se je osredotočal na programe za podporo inovativnim malim in srednje velikim podjetjem (MSP), s posebni poudarkom na programih financiranja za podjetja v »start-up« in »spin-off« fazah. V projektni konzorcij se je združilo 12 partnerjev iz prav toliko EU regij, z namenom ustvarjanja pogojev za sistematično izmenjavo izkušenj in dobrih praks med managerji programov za podporo MSP, vzpostavitve trajnejšega medregijskega sodelovanja in izvedbe skupnih aktivnosti.

Partnerji v projektu

Finaziaria laziale di Sviluppo - Italija (koordinator)
Vienna Science and Technology Fund - Avstrija
Central Bohemia Regional Development Agency - Češka
Kouvola Innovation - Finska
Mediterranee Technologies – Francija
Lithuanian Innovation Centre - Litva
Stuttgart Region - Nemčija
Podlaska Regional Development Foundation - Poljska
North East Regional Development Agency - Romunija
Mestna občina Ljubljana/RRA LUR - Slovenija
Navarra Region - Španija
Advantage West Midlands (Regional Development Agency)- Velika Britanija

Slovenski partner

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Financiranje

Vrednost celotnega projekta: 2.148.000,00 EUR
Vrednost projekta za slovenskega partnerja: 146.884,00 EUR
Projekt 100% financira EU.

Trajanje projekta

1. september 2006 – 31. avgust 2009

Kontaktna oseba

Nataša Mršol, RRA LUR, telefon: 386 1 306 1923, e-naslov: natasa.mrsol(at)ljubljana.si