InnoRenew CoE 1. faza

Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Program

Program Obzorje 2020, Widespread 2014-1 Teaming; 1. faza izvajanja  

Nameni in cilji projekta

Namen projekta InnoRenew CoE je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, s poudarkom na uporabi lesa ter z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Vzpostavitev lesnih verig bi ustvarila  nova delovna mesta in dodano vrednost,  saj se les, zahvaljujoč znanstvenim raziskavam, lahko uporablja v različnih industrijah. 

Z izvajanjem pametnega, trajnostnega in sodobno grajenega okolja za vse generacije želimo partnerji v projektu prispevati k spremembi Slovenije v družbo, ki je naravnava na trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, uporabo obnovljivih virov, sredstev ter na blaginjo ljudi.

V obdobju enega leta je potrebno pripraviti poslovni načrt za center odličnosti. Uspešno zaključena prva faza odpira vrata v drugo in omogoča pridobitev sofinanciranja vzpostavitve centra odličnosti s strani evropske komisije v višini do 20 milijonov EUR. V primeru uspešnosti projekta bo do 40 milijonov EUR zagotovilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Partnerji v projektu

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem

Ostali partnerji:

Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut (DE), Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Financiranje

Vrednost celotnega projekta:              495.625,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR            13.750,00 EUR

100 % financiranje -  program OBZORJE 2020 Widespread 2014-1 Teaming                                    

Trajanje projekta

1.  junij 2015 – 31. maj 2016

Kontaktna  oseba

Nataša Mršol, RRA LUR, telefon: 386 1 306 1923, e-naslov: natasa.mrsol(at)ljubljana.si