Inter-Connect: Spodbujanje intermodalnosti in oživitev železniškega potniškega prometa

Spodbujanje intermodalnosti in oživitev železniškega potniškega prometa v Jadransko-jonski regiji

Program:

ADRION

Namen in cilj projekta:

Projekt Inter-Connect se ukvarja z izboljšanjem dostopnosti držav na območju Jadransko-jonske makroregije. Spodbudil bo sodelovanje ključnih deležnikov na vseh ravneh (lokalni, državni, transnacionalni) pri oblikovanju in izvajanju skupne strategije za razvoj alternativ cestnemu potniškemu prometu, predvsem železniške in pomorske.

K razvoju intermodalnega javnega prometa s poudarkom na železniškem in pomorskem potniškem prometu bo projekt prispeval z:

 • Identifikacijo ključnih igralcev pri načrtovanju mobilnosti in vzpostavitvi sodelovalnega okolja, kjer bo potekala izmenjava izkušenj in znanja,
 • Razvoj skupnega razumevanja potreb, izzivov, priložnost in obravnave območja ter doseganje dogovora med zainteresiranimi stranmi za načrtovanje mobilnosti (akcijski načrt o intermodalnosti ADRION, ki izhaja iz razumevanja resničnih potreb in analize tokov, podrobni akcijski načrt, ki temelji na analizi posameznih primerov)
 • Oblikovanje strateškega okvira za krepitev intermodalnosti na tem območju in usposabljanje ustreznih organov o tem, kako izvajati in financirati ukrepe, ki bodo prispevali k trajnostnem razvoju Jadransko-jonske makroregije  (priprava strategije za medsebojno povezovanje z ukrepi v hierarhičnem vrstnem redu).

Partnerji v projektu:

 • Občina Igoumenica – vodilni partner, Grčija
 • Center za raziskave in tehnologijo Hellas (CERTH), Grčija
 • Inštitut za promet in logistiko (ITL), Italija
 • Regija Emilia-Romagna (RER) , Italija
 • Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (SEP), Italija
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
 • Hrvaške železnice, Potniški promet, Hrvaška
 • Luka Bar, Črna Gora
 • Ministrstvo za infrastrukturo in energijo, Albanija,
 • Gospodarska zbornica Srbije - Gospodarska zbornica Beograd, Srbija.

Financiranje:

Skupna vrednost projekta:             1.604.192,40 EUR

Sofinanciranje ERDF, IPAII (85 %): 1.363563,51 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR:       183.320,00 EUR

Sofinanciranje ERDF (85 %):             155.822,00 EUR

Lastna sredstva:                                 27.498,00 EUR

Trajanje projekta:

1. januar 2018 – 31. december 2020

Kontaktna oseba:

Klemen Gostič, tel.: +386 51 258 590, e-mail: klemen.gostic(at)rralur.si