Javni poziv delodajalcem 2016/2017

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 JAVNEGA SKLADA RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

Na podlagi Javnega poziva Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije z dne 30. 11. 2015, RRA LUR objavlja informacijo o JAVNEM POZIVU DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 morajo v skladu s 112. členom Zakona o štipendiranju - Zštip-1 (Ur. l. RS 56/2013) oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2016/2017, ne glede na to ali bodo zaprosili za sofinanciranje ali ne.

Javni poziv delodajalcem 2016/2017

Podpisano in žigosano prijavo kadrovskih potreb oddajte do vključno 31. januarja 2016 na naslov RRA LUR, TEHNOLOŠKI PARK 19, 1000 LJUBLJANA ali skenirano na elektronski naslov: ursa.kisovec(at)ljubljana.si.

ALI

se prijavite direktno prek spletne strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si.

Dodatne informacije:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Barbara Kač Kadunc, barbara.kac@ljubljana.si, tel. 01 306 19 04.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, kadrovske(at)sklad-kadri.si, tel. 01 434 10 80 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

PRIJAVNI OBRAZCI: