Javni poziv delodajalcem 2017/2018

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 morajo v skladu s 112. členom Zakona o štipendiranju - Zštip-1 (Ur. l. RS 56/2013) oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2017/2018, ne glede na to ali bodo zaprosili za sofinanciranje ali ne.

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2017/2018, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

NAČIN PRIJAVE

Potrebe mora delodajalec (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddati na način, da izpolni Prilogo 1 – prijavni obrazec, ki je sestavni del javnega poziva in je objavljen na spletni strani REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE (RRA LUR): www.rralur.si.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec se odda na naslov:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

ali skenirano na elektronski naslov: barbara.kac@ljubljana.si.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: barbara.kac@ljubljana.si in po telefonu: 01 306 1904.