Otvoritev Sobe za pisanje (Writers' Hub)

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), partnerica v projektu Forget Heritage (program Interreg Srednja Evropa), in Divja misel, upravljavka Vodnikove domačije in pilotnega projekta vzpostavitve Sobe za pisanje, sta v sodelovanju z lastnico Vodnikove domačije - Mestno občino Ljubljana (MOL) 25. 10. 2018 uradno odprli Sobo za pisanje. To je nov prostor (so)dela, srečevanj, umika in povezovanj. Skupni prostor je na voljo vsem, ki za pisanje besedil potrebujejo miren kotiček in računalnik.

Za delno prenovo prostora in izvajanje 1-letnega podpornega programa s področja pisanja (delavnice, mentorski program in različni predstavitveni dogodki udeležencev programa) je RRA LUR pridobil finančna sredstva v okviru projekta Forget Heritage. V prvem letu delovanja  Sobe za pisanje je program namenjen mladim od 15 do 29 let.

Vabljeni k ogledu foto galerije (avtor: Jošt Franko), videa (avtorica: Nika Autor), sporočila za javnost in poslušanju intervjuja na prvem programu Radia Slovenija.