Places

Platforma lokalnih oblasti in komunikatorjev znanosti

Program

Sedmi okvirni program

Nameni in cilji projekta

69 Institucij komuniciranja znanosti in ostalih deležnikov se je povezalo v  partnerstvo z regionalnimi ter mestnimi oblikovalci politik z namenom naslavljanja raznovrstnih tem iz znanstvenega stališča. Namen projekta je v Evropi razširiti uporabo znanosti pri reševanju temeljnih socialno-ekonomskih vprašanj.  Osredotoča se na strategijo Evrope 2020:  zaposlovanje, raziskave, razvoj, podnebne spremembe, izobraževanje in revščina.

Poseben del projekta, v katerega je bila vključena tudi RRA LUR, je bil namenjen regijam. Te so preko delavnic in izobraževanje povezovale lokalne oblikovalce politik z strokovnjaki znanstvenega komuniciranja na ravni regije. Projekt se je zaključil s podpisom Deklaracije evropskih mest znanstvene kulture, k deklaraciji pa je pristopila tudi Ljubljana.

Partnerji v projektu

69 partnerstev (povezovanje institucij, znanosti komuniciranja z lokalnimi oblikovalci  politik) iz 27 evropskih držav.

9 ERRIN regij, ki so vključene v projekt:

Bremen (Nemčija), Eszak-Alfold (madžarska), Galicia (Španija), Murcia (Španija), Ljubljanska urbana regija (Slovenija), Piemonte (Italija), Škotska, Južna Danska (Danska), West Midlands (Anglija).

V projektu sodelujejo: Evropsko znanstveno, tehnično, industrijsko združenje – ECSITE,  Združenje evropskih znanstvenih dogodkov – EUSCEA, Združenje evropskih znanstvenih dogodkov – ERRIN, Universitat Pompeu Fabda – UPF,

Financiranje

Vrednost celotnega projekta:  5. 190.000,00 EUR

EU financiranje 100%

RRA LUR vrednost: 55.555,00 EUR

Trajanje projekta

junij 2010 – maj 2014

Projektna skupina

Projektni vodja: 

Aidan Cerar, RRA LUR, telefon: 386 1 306 1921, e -naslov: aidan.cerar(at)ljubljana.si

Člani projektne skupine:   

Lilijana Madjar,  Martina Skočir,  Tina Pezdirc Nograšek,  Mojca Resinovič, Suzana Košir (vsi RRA LUR)