RAIL4SEE

   

Mestna železniška vozlišča: bistveni element transportne povezanosti v Jugovzhodni Evropi

Glavni namen projekta RAIL4SEE, ki je bil izveden v okviru programa Srednja Evropa, je bila integracija različnih transportnih nivojev za boljšo povezanost v Jugovzhodne Evrope.

V LUR smo izvedli naslednje aktivnosti za izboljšanje stanja železniškega potniškega prometa:

  • Preverili smo kakovost informiranosti potnikov. Na postajah in postajališčih mestnega ter medmestnega avtobusa in vlaka smo preverili opremo, ki potnike obvešča o voznih redih, možnostih prestopanja na ostala javna prevozna sredstva, ipd. in pripravili seznam konkretnih predlogov za izboljšanje potovanj.
  • Identificirali smo pogoje za uvedbo enotne vozovnice na nacionalni in transnacionalni ravni.
  • Izdelali smo analizo usklajenosti voznih redov na intermodalnih postajah in postajališčih ter analizo mednarodnih storitev, kjer smo preverili železniške povezave med Slovenijo in bližnjimi železniškimi vozlišči (Celovec, Gradec, Dunaj, Zagreb, Reka, Budimpešta, Trst, Benetke). Na podlagi slednje, so Slovenske in Hrvaške železnice podpisale  sporazum o usklajevanju voznih redov na liniji Trst – Ljubljana – Zagreb, kar predstavlja pomemben premik v izboljšanju potniških storitev železniškega prometa. 

Partnerji v projektu

V projekt je bilo vključenih 27 projektnih partnerjev 11 mestnih železniških vozlišč Jugovzhodne evrope. Ljubljansko železniško vozlišče zastopa Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije, slovenski partner pri projektu RAIL4SEE.

Financiranje

vrednost celotnega projekta: 4.826.900,00 €,
vrednost RRA LUR: 191.500,00 €,
sofinanciranje EU: 162.775,00 € (85%),
sofinanciranje RRA LUR: 28.725,00€ (15%).

Trajanje projekta

maj 2012 – september 2014 (podaljšan do december 2014)

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.rail4see.eu.

Kontaktna oseba
Urša Kisovec, RRA LUR, telefon: 386 1 306 1923, e-pošta: ursa.kisovec(at)ljubljana.si