RCKE

 

spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni in povezovanje gospodarstva s kreativnimi industrijami

Projekt RCKE  je bil nadaljevanje in nadgradnja  aktivnosti Regionalnega centra kreativne ekonomije, ki je s svojim delovanjem začel leta 2011 v okviru mednarodnega projekta Kreativna mesta (Creative Cities, program Srednja Evropa).

RCKE je aktivno prispeval k povečevanju poslovne usposobljenosti kreativnih ustvarjalcev in dodane vrednosti, ki jo zaradi vključevanja kreativnih industrij (KI) v svoje procese in produkte ustvari gospodarstvo. Regionalni center deluje kot točka povezovanja znotraj KI (mreženje), hkrati  pa spodbuja interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje KI z različnimi strokovnjaki, ki sodelujejo v procesu razvoja novih izdelkov in storitev za višjo konkurenčnost podjetij v regiji (poslovne verige). RCKE je z izobraževanji, delavnicami, svetovanji in drugimi dogodki kreativce, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije motiviral ter usposabljal za njihovo uspešnejše in učinkovitejše (so)delovanje.

Nameni in cilji projekta so bili:

  • Spodbujanje gospodarstva (klasičnih sektorjev) pri vpeljevanju ustvarjalnosti v svoje primarne dejavnosti. Cilj je bil torej povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi z namenom zvišati dodano vrednost in konkurenčno prednost končnih produktov ter storitev. 
  • Podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oziroma kasnejši specializaciji.
  • Regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu. 

Vsi cilji so bili doseženi.

Partnerji v projektu

Vodilni partner:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije  

Ostali partnerji

Mestna občina Ljubljana, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Trzin

Financiranje

· Vrednost celotnega projekta:  407.344,50 EUR

· Sofinanciranje iz ESRR: 303.960,15 EUR

· Sofinanciranje sodelujočih občin: 103.384,35 EUR

Trajanje projekta

21. december 2012 – 28. maj 2015

Kontaktna oseba (vodja projekta)

Nataša Mršol, RRA LUR, telefon: 386 1 306 1923, e-naslov: natasa.mrsol(at)ljubljana.si