Slovenski informativni dan projekta Forget Heritage

V začetku meseca februarja 2018 je v Mestni hiši v Ljubljani potekal informativni dan projekta Forget Heritage, v okviru katerega so bili predstavljeni tako Priročnik za upravljanje stavb kulturne dediščine kot tudi  Priročnik o politikah za revitalizacijo opuščenih stavb kulturne dediščine v srednjeevropskih mestih in Smernice za vključevanje meščanov v valorizacijo stavb kulturne dediščine.

Dokumente je z namenom spodbujanja (ponovne) rabe stavb kulturne dediščine z vsebinami s področij kulturnih in kreativnih industrij v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem pripravilo deset partnerjev iz sedmih srednjeevropskih držav v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Na dogodku so bili predstavljeni tudi primeri in izkušnje, kaj vse je potrebno načrtovati in izpolniti, da lahko pride do uspešnega sodelovanja z upravljavcem. 

Dokumenti so dostopni na strani projekta Forget Heritage.

Predstavitve in fotogalerija z dogodka Slovenski informativni dan projekta Forget Heritage: