STAR Cities: Trajnostni turizem za privlačnost obrečnih mest

Program:

Interreg Evropa

Namen in cilj projekta:

Mnoga evropska ozemlja so razvila močne odnose z reko, ki v svoji zgodovini prevzema gospodarsko in družbeno vlogo. V osrčju evropskih mest ali na primestnih območjih obrežja rek ponujajo izjemno naravno, kulturno in industrijsko dediščino, tako materialno kot nematerialno. Ker so ta ozemlja regionalne prestolnice ali blizu glavnih mest, združujejo turistično ponudbo, ki je značilna za urbana območja (obiski kulturno - zgodovinskih znamenitosti, stavb kulturne dediščine, kulturnih dogodkov) z bolj naravno, npr. s ponudbo športa in aktivnosti za preživljanje prostega časa, zlasti v povezavi z vodo in dobrim počutjem (wellness programi). To naravno okolje je bilo v preteklosti zaščiteno, danes pa je namenjeno novim okoljskim politikam. Zato je razvoj obrežja resnična priložnost za evropska mesta, da ustvarijo inovativne rešitve za trajnostni razvoj turizma.

Projekt STAR Cities vključuje celoten turistični ekosistem, ki obstaja ob rekah in je pomemben za tisti specifični cilj programa Interreg Europe, ki se ukvarja z varovanjem, spodbujanjem in razvojem naravne dediščine, biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Cilj projektov Interreg Europe je z izmenjavo izkušenj izboljšati delovanje instrumentov regionalne razvojne politike sodelujočih regij, zlasti regionalnega operativnega programa (sredstva ESRR). V okviru projekta STAR Cities se je moral vsak partner osredotočiti na (en) ustrezen instrument politike, povezan z obravnavanim vprašanjem. Vsi dokumenti so zbrani na spletni strani projekta STAR Cities.

Projekt poteka v dveh fazah. Prva faza, ki traja do 31. 5. 2021, je namenjena medregionalnemu učenju, ki je v središču procesa sodelovanja EU. V okviru tega je bilo predvidenih pet srečanj (kombinacija študijskega obiska in delavnice); dve sta že zaključeni, tri pa naj bi izvedli do konca leta 2020. Vsa imajo skupni imenovalec: so tematska, interaktivna in usmerjena k rezultatom.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Izvedba treh tematskih, interaktivnih srečanj medregionalnega učenja - kombinacija študijskih obiskov in delavnice ter izmenjava izkušenj med partnerji in deležniki iz posameznih mest/območij.
 • Oblikovanje skupnih smernic politike in priporočil, ki temeljijo na rezultatih vseh tematskih delavnic.
 • Priprava regionalne ocene (Regional Assessment) z analizo stanja (State of Play) območja Ljubljanskega barja s poudarki na obrežju Ljubljanice in z vključenim centrom Ljubljane.
 • Priprava dobrih praks.
 • Priprava Akcijskega načrta (Action Plan).

Partnerji v projektu:

 • TURISTIČNA ORGANIZACIJA VAL-de-MARNE, Francija – vodilni partner
 • NECSTouR – Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism, Belgija
 • REGIJA LAZIO, Italija
 • OBČINA IX EUR V RIMU, Italija
 • MESTO HAMBURG, Nemčija
 • »KAUNAS 2022«, Litva
 • REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (RRA LUR), Slovenija

 Financiranje:

Skupna vrednost projekta:                                                 1.154.909,00 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR:                                            133.675,00 EUR

Sofinanciranje EU (85 %):                                                       113.623,75 EUR                                      

Trajanje projekta:

1. junij 2018 (pričetek za RRA LUR: 1. december 2019) - 31. maj  2023

Kontaktna oseba:                                        

Nataša Mršol, natasa.mrsol@rralur.si

Več na uradni spletni strani projekta STAR Cities.