SUSTOURISMO: Mobilnost in turizem, z roko v roki za trajnostni razvoj

Program:

ADRION (Jadransko-jonski program)

Namen in cilj projekta:

Projekt SUSTOURIMSO bo preko povezovanja turističnih in prevoznih storitev v integralno turistično ponudbo povezal ključne deležnike turizma in javnega prevoza s ciljem zmanjšanja ogljičnega odtisa turizma in trajnostnega ozaveščanja turistov.  

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • Identifikacija ključnih ponudnikov turističnih storitev, mobilnosti ter ostalih ključnih akterjev.
 • Izvajanje anket za prepoznavanje lokalnih turističnih interesov in potreb.
 • Načrtovanje in izvedba aplikacije „SUSTOURISMO“ za načrtovanje trajnostnih poti znotraj območja Adriona.
 • Lokalni pilotni projekti s področja turizma z namenom testiranja aplikacije „SUSTOURISMO“.
 • Zagotavljanje metodologij za prenos trajnostnega turizma na druga občmočja Adriona.
 • Priprava Strategije „SUSTOURISMO“, s smernicami za doseganje ciljev trajnostnega turizma na celotnem območju Adriona.

Partnerji v projektu:

 • Helenistični center za razvoj in tehnologijo, Grčija – vodilni partner
 • Regionalna zveza občin območja Epir, Grčina in Albanija
 • Inštitut za transport in logistiko, Grčija
 • CEI, Centralna Evropska iniciativa,Trst, Italija
 • Prometni institut Ljubljana, Slovenija
 • Regioonalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
 • Mestna občina Zadar, Hrvaška
 • Občina Tivat, Črna Gora
 • Regijski svet Berat, Albanija
 • Univerza v Beogradu, Srbija

Financiranje:

Skupna vrednost projekta:               1.618 927,60 EUR

Vrednost projekta za RRA LUR:         171.328,60 EUR

Sofinanciranje ERDF (85 %):              145.629,31 EUR

Sofinanciranje RRA LUR (15 %)           25.699,29 EUR                            

Trajanje projekta:

1. februar 2020 - 31. julij 2022

Kontaktna oseba:                                        

Urša Peršič, ursa.persic@rralur.si