Tematske delavnice "LAS - nove razvojne priložnosti"

V mesecu maju je bil v okviru ustanovitve LAS na območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice izveden 2. krog delavnic.  

Organizirane so bile 3 tematske delavnice z naslednjih področij:
- turizem, naravna in kulturna dediščina (20.5.2015, Medvode),
- kmetijstvo, lokalna samooskrba ter razvoj podjetništva (26.5.2015, Mengeš),
- vključevanje mladih, starejših in drugih ranljivih skupin (28.5.2015, Trzin).

Na delavnicah so udeleženci, skupaj s predstavniki občin in RRA LUR,  identificirali cilje Strategije lokalnega razvoja ter določili ključne ukrepe za njihovo doseganje.