TURaS

 

Prehod k odpornosti urbanega prostora in trajnostnemu razvoju mest

Namen in cilji projekta

Namen projekta je združiti raziskovalce, lokalne skupnosti in gospodarska podjetja v skupen projekt z namenom raziskati, razviti, predstaviti in promovirati različne strategije prehoda evropskih mest in njihovih ruralnih zaledij k večji trajnostni odpornosti. Ključni izzivi projekta so ukrepi za ublažitev podnebnih sprememb, pomanjkanja naravnih virov in nenadzorovane rasti urbanih območij. Delo je organizirano v več vsebinskih paketov, RRA LUR in UL FGG aktivno sodelujeta na delovnem paketu, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem mest, infrastrukture in sistemov, ki bi bili bolj odporni in odzivni na podnebne spremembe; natančneje s prilagajanjem na poplavno ogroženost ter trajnostno prometno infrastrukturo.
 

Pričakovani rezultati projekta

Skupna prizadevanja vseh projektnih partnerjev sledijo cilju oblikovati nove strategije odpornosti in trajnostnega razvoja evropskih mest, z namenom zmanjšati njihov urbani ekološki odtis. Vsako mesto se bo osredotočilo na določeno področje raziskave in se po petih letih pridružilo k skupnemu pristopu trajnostnega razvoja in odpornosti mest. V Rotterdamu, Stuttgartu in Londonu bodo raziskovalci iskali nove načine zmanjševanja tveganja poplav tudi z različnimi načini izrabljanja deževnice, kot je uporaba zelenih sten in streh. V Bruslju, Rimu in Sevilli bodo vodilni v podjetjih v podjetjih iskali načine, kako podpreti trajnostno lokalno podjetništvo. V Dublinu in Nottinghamu pa bodo iskali možnosti izrabe zapuščenih in degradiranih mestnih območij z namenom povečanja urbane biodiverzitete in izboljšanja življenja v urbanih skupnostih.
 

 

Partnerji v projektu

 

 

University College Dublin, IE, PP1 - LP

NDE Consultants LTD, UK, PP15

University of East London, GB, PP2

Sevilla Global S.A., ES, PP16

VU University Amsterdam- IVM, NL, PP3

Municipality of Rotterdam, NL, PP17

Institute of Architecture and u.p., SR, PP4

Stuttgart Region, DE, PP18UR

University of Aalborg, DK, PP5

RDA LUR, SI, PP19

University of Aalborg, DK, PP5

Municipality of Sofia, BG, PP20

University of Aalborg, DK, PP5

Dermond Foley land. arch. LTD, IE, PP21

University of Ljubljana, SI, PP8

BIOAZUL, ES, PP22

»La Sapienza« University Rome, IT, PP9

Thames gtw. inst. for Sustinability, UK, PP23

Bruxelles Environnement – IBGE, BE, PP10

BicLazio, SPA, IT, PP24

Dublin City Council, IE, PP11

EU Busi. and Ino. Centre Netw., BE, PP25

London Br. of Barking&Dagenham, UK, PP12

Climate Alliance e.V., DE, PP26

Barking Riverside LTD, UK, PP13

Pracsis SPRL, BE, PP27

Municipality of Rome, IT, PP14

Helix Pflanzen GMBH, DE, PP28

Slovenski partner v projektu:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Financiranje

Vrednost celotnega projekta: 8.911.736€
Vrednost RRA LUR: 137.600€
Sofinanciranje EU: 103.800€ (75%)
Sofinanciranje RRA LUR: 33.800€ (25%)

Trajanje projekta

1.oktober 2011 –  1. oktober 2016

Kontaktna oseba

Gaja Trbižan, RRA LUR,  telefon: 386 1 306 1914, e -naslov: gaja.trbizan(at)ljubljana.si