Zaključna konferenca

Zaključna konferenca EU projekta INNO-DEAL

RRA LUR je bil partner v EU projektu INNO-DEAL (6OP, program PRO-INNO), katerega namen je vzpostavitev trajnejšega sodelovanja med managerji finančnih programov za podporo inovativnim malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Poudarek je bil na »start-up« in »spin-off« podjetjih ter mednarodnem sodelovanju in povezovanju EU regij. V projektu je sodelovalo 12 partnerjev iz prav toliko EU regij. Na podlagi izkazanega interesa teh EU regij smo identificirali pet področij sodelovanja: 

  • garancijska shema za lažji dostop do posojil za »start-up« podjetja, 
  • povezovanje poslovnih angelov in skladov tveganega kapitala ter MSP, 
  • sodelovanje med ponudniki tveganega kapitala in drugimi organizacijami podpornega okolja na področju digitalnih medijev in kreativnih industrij, 
  • čezmejno sodelovanje in inovativnost na področju varstva okolja, 
  • povezovanje shem za nastanek »spin-off« podjetij in internacionalizacijo

V Ljubljani (Grand Hotel Union) je 2.7.2009 potekala zaključna konferenca projekta z naslovom »How to Provide Solutions for Innovative and Creative Start-ups in Uncertain Times«. Predstavniki Evropske komisije, ministrstev, institucij podpornega okolja za podjetništvo in akademske sfere so predstavili svoje poglede na zagotavljanje učinkovite podpore inovativnim in kreativnim podjetjem, upoštevajoč tudi trenutne gospodarske razmere. Predstavljena so bila področja sodelovanja, ki so nastala v okviru projekta INNO-DEAL, konferenca pa se je zaključila s slavnostnim podpisom sporazumov o sodelovanju. Sporočilo za javnost

Zaključni dogodek projekta se je nadaljeval 3. 7. 2009 v Tehnološkem parku Ljubljana, kjer je potekalo prvo delovno srečanje podpisnikov Sporazumov o sodelovanju.

KONFERENČNI PROGRAM

Program INNO-DEAL Zaključna konferenca 2.7.2009

Program INNO-DEAL Delovno srečanje 3.7.2009