O regiji

Ljubljanska urbana regija združuje 26 občin osrednjeslovenske regije in je regija z največ znanja in kreativnega potenciala v Sloveniji: v njej so zgoščene ključne državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije.

Prav tako imajo v regiji sedež številna podjetja, ki zaposlujejo pomemben delež slovenskega prebivalstva in ustvarijo več kot tretjino slovenskega bruto družbenega proizvoda. Ljubljanska urbana regija je tako gospodarsko najbolj razvita regija v državi.

Več kot 500.000 prebivalcev z visoko stopnjo izobrazbe, kreativnosti, inovativnosti in podjetniške naravnanosti, ustvarja najvišjo dodano vrednost na zaposlenega v Sloveniji.

Ne le da se v regiji nahaja prestolnica Slovenije – Ljubljana, regijo odlikujejo tudi dobro ohranjeno in lahko dostopno naravno okolje, velika biotska raznovrstnost in pestra krajina. Prav zaradi bližine kakovostnih območij narave ter prepletenosti grajenega in naravnega okolja je edinstvena med evropskimi metropolitanskimi regijami.