Odbor za razvoj podeželja

Člani

Podjetje/Ustanova

1.   Jože Benec

KGZS - ZAVOD LJ

2.   Darko Tanko

LUZ d.d.

3.   Helena Budin Čuk

Občina Dobrova Polhov Gradec

4.   Boštjan Kerbler

Urbanistični inštitut RS

5.   Dr. Nika Razpotnik Visković

Znanstvenoraziskovalni center SAZU

6.   Saša Gradišek

Center za razvoj Litija

7.   Josip Pintar

"CIZA" zavod za razvoj podeželja Ljubljana

8.  Gorazd Maslo

OGDP, MOL

9.   Barbara Zupanc

JZ Krajinski park Ljubljansko barje

10. Jože Ocepek

CELK, Jože Ocepek s.p.

11. Anamarija Slabe

Inštitut za trajnostni razvoj

12. Janez Beja

KGZ Slovenije OE Ljubljana

13. prof.dr. Matija Kovačič

LAS Barje z zaledjem

14. Stane Turk

Emona Tiskarna d.o.o.

15. Irena Kos

KPL

16. Tatjana Resman

Občina Vodice

17. Roman Medved

RRA LUR