Organi regije

 

  ORGANI REGIJE RRA LUR
Organi odločanja
Svet LUR Razvojni svet LUR

Predsednik: Zoran Janković

Sestava(26 članov):

 • 26 županov občin LUR

Predsednik: Metod Ropret

Sestava(65 članov):

 • 26 voljenih občinskih funkcionarjev
 • 26 predstavnikov gospodarstva
 • 13 predstavnikov nevladnih organizacij
Svet RRA LUR

Sestava(9 članov)

 • 5 predstavnikov ustanovitelja
 • 1 predstavnik delavcev
 • 3 predstavniki zainteresirane javnosti
Posvetovalni organi
Koordinacijski odbor za javni promet Odbor za človeške vire

Predsednik: dr. Peter Verlič

Sestava (11 članov)

 • predstavniki občin
 • predstavniki Slovenskih železnic
 • prestavniki linijskih prevoznikov
Odbor za gospodarstvo
Odbor za infrastrukturo okolje in prostor
Odbor za podeželje
Odbor za turizem
Odbor za izobraževanje

 

Programsko razvojni svet

Sestava(7 članov):

 • 4 predstavniki zainteresirane javnosti
 • 3 predstavniki RRA
 
Razvojna mreža LUR
 

 

Novice